228. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Izvješće ministara o provedenim aktivnostima za sanaciju stanja na području Vukovarsko-srijemske županije koje je pogođeno poplavama u svibnju 2014. godine           
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga stečajnog zakona
 
3.         Prijedlog uredbe o viznom sustavu (EU)
 
4.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
4.1.      Prijedlog zakona o dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (predlagatelj: Branko Hrg, zastupnik u Hrvatskome saboru)
4.2.      Izvješće pučke pravobraniteljice za 2014. godinu
4.3.      Izvješće o ljudskim pravima osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama u okviru djelovanja Nacionalnog preventivnog mehanizma u 2014. godini (podnositeljica: pučka pravobraniteljica)
4.4.      Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 2014. godini
4.5.      Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu
4.6.      Godišnje financijske izvještaje Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2014. godinu
 
5.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o isplati trećine neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2014. godinu
 
6.         Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo branitelja
 
7.         Izvješće o provedbi Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti za 2014. godinu
 
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Krka" za sklapanje ugovora za izvođenje građevinskih radova - rekonstrukcija volonterskog centra s laboratorijem i smještajnim kapacitetima hostelskog tipa, te uređenje okoliša u Puljanima "Eko kampus Puljani" - objekt br. 12
 
9.         a)         Prijedlog o odluke o izmjenama Odluke o zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave, uredima Vlade Republike Hrvatske, pravnim osobama s
                        javnim ovlastima i zakladama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj
            b)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju broja državnih službenika s posebnim koeficijentima složenosti poslova u strukturi tijela koja su dobila dozvolu za rad od Europske komisije za upravljanje sredstvima Europske unije, u tijelima uključenim u sustav upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u financijskoj perspektivi Europske unije 2007. – 2013. i sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskoj perspektivi Europske unije 2014.-2020.
 
10.       Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
 
11.       Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti

  1. Gradu Bjelovaru za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
  2. Općini Lovinac za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

12.       Prijedlozi odluka o otpisu potraživanja s osnove kamata prema dužniku
 
a)         Croatia pumpe d.d. u stečaju  
b)         UTD Ragusa d.d. 
 
13.       Prijedlog odluke o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
14.       Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama
 
15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2016. do 2020. godine, za najam vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti
 
16.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država kojim se mijenja i dopunjuje Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći
 
17.       Prijedlog zaključka u vezi s Izvršnim programom između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Znanstvenog i tehnološkog istraživačkog vijeća Turske (TÜBİTAK) o suradnji u području znanosti i tehnologije
 
18.       Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem nacrta Međunarodne energetske povelje     
 
19.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o korištenju, održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici
 
20.       Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Igora Češeka, u vezi s povezivanjem hrvatske hrane, odnosno hrvatskih proizvoda s turističkim destinacijama
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za vanjske poslove (FAC); 18. svibnja 2015. godine
b)         Vijeće za vanjske poslove u formatu obrane (FAC – Defence); 18. svibnja 2015. godine
c)         Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS); 18. i 19. svibnja 2015. godine
d)         Vijeće za opće poslove (GAC); 19. svibnja 2015. godine
 
2.         Kadrovska pitanja
 
3.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti