1. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

2. Prijedlog uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

3. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Špišić Bukovica za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Imunološkom zavodu za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. godini za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za projektiranje i izgradnju postrojenja za proizvodnju zmijskog antitoksina

6. Prijedlog odluke o pružanju višegodišnje razvojne i humanitarne pomoći civilnom stanovništvu Sirijske Arapske Republike i susjednih zemalja

7. Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2023. godine - davanje mišljenja Hrvatskome saboru

8. Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2022. godine - davanje mišljenja Hrvatskome saboru

9. Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu - davanje mišljenja Hrvatskome saboru

10. Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2022. godinu - davanje mišljenja Hrvatskome saboru

11. Izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2021. godinu - davanje mišljenja Hrvatskome saboru

12. Izvješće pučke pravobraniteljice za 2022. godinu - davanje mišljenja Hrvatskome saboru

13. Izvješće o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2022. godinu - davanje mišljenja Hrvatskome saboru.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Kadrovska pitanja

2.         Informacije, pitanja i prijedlozi.