103. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Informacija o osnovnim gospodarskim kretanjima i cijenama za prvo polugodište 2001. godine
 2. Izvješće o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu, za razdoblje od 1. siječnja do 31. lipnja 2001.
 3. Izvješće o administrativnim preprekama za strana ulaganja u Republiku Hrvatsku
  - Prijedlog zaključaka o osnivanju koordinacijskog tijela za otklanjanje administrativnih barijera ulaganjima u Republiku Hrvatsku
 4. Prijedlog zaključaka u vezi Ugovora o građenju za tunele "Veliki Gložac", "Javorova Kosa" i "Pod Vugleš" između društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., te Spie Batignolles TP i Mediteran Union Tunel-a d.d.
 5. Nacrt prijedloga zakona o platnom prometu u zemlji
 6. Nacrt konačnog prijedloga zakona o slatkovodnom ribarstvu
 7. Prijedlog uredbe o mjerama sprječavanja nedopuštene prodaje roba na tržnicama i drugim otvorenim prostorima
 8. Prijedlog odluke o provedbi proširenog programa organizirane obnove
 9. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju dionica društva Brodogradilište Kraljevica d.d., Kraljevica, pod posebnim uvjetima
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za osnivanje hipoteke na objektima luke posebne namjene - brodogradilišta Viktor Lenac d.d., Rijeka
 11. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti na:
  Statut Hrvatskog geodetskog instituta
  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog geodetskog instituta
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom odboru JP "Hrvatske šume" p.o., Zagreb, na Odluku o prodaji nekretnine u k.o. Cerna "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb
 13. Prijedlog zaključka o upućivanju humanitarne pomoći Caritasu Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine


Informacija o osnovnim gospodarskim kretanjima i cijenama za prvo polugodište 2001. godine

Izvješće o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu, za razdoblje od 1. siječnja do 31. lipnja 2001.

Izvješće o administrativnim preprekama za strana ulaganja u Republiku Hrvatsku
- Prijedlog zaključaka o osnivanju koordinacijskog tijela za otklanjanje administrativnih barijera ulaganjima u Republiku Hrvatsku


Prijedlog zaključaka u vezi Ugovora o građenju za tunele "Veliki Gložac", "Javorova Kosa" i "Pod Vugleš" između društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., te Spie Batignolles TP i Mediteran Union Tunel-a d.d.

Nacrt prijedloga zakona o platnom prometu u zemlji

Nacrt konačnog prijedloga zakona o slatkovodnom ribarstvu

Prijedlog uredbe o mjerama sprječavanja nedopuštene prodaje roba na tržnicama i drugim otvorenim prostorima

Prijedlog odluke o provedbi proširenog programa organizirane obnove

Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju dionica društva Brodogradilište Kraljevica d.d., Kraljevica, pod posebnim uvjetima

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za osnivanje hipoteke na objektima luke posebne namjene - brodogradilišta Viktor Lenac d.d., Rijeka

Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti na:
Statut Hrvatskog geodetskog instituta
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog geodetskog instituta


Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom odboru JP "Hrvatske šume" p.o., Zagreb, na Odluku o prodaji nekretnine u k.o. Cerna "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb

Prijedlog zaključka o upućivanju humanitarne pomoći Caritasu Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine