105. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:           
 
1.         Nacrt prijedloga zakona o Središnjem registru državne imovine                         
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora                                                                                            
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona            
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu                   
                       
5.          Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                                                                      
                                                                          
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (EU)                                                                      
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o uzgoju domaćih životinja (EU)                                    
 
8.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu (EU)     
                                                                                                                                            
 
 
9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (EU)                                                                                        
 
 
10.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije (EU)                                                                           
 
11.       a)         Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Kliničkog bolničkog centra Rijeka, radi financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak - izgradnja objekata                      
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Rijeka, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2035. godine za sklapanje Ugovora o kreditu između Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Kliničkog bolničkog centra Rijeka, za kreditno zaduženje radi financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak
c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Rijeka, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2037. godine za sklapanje Ugovora o kreditu između Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Kliničkog bolničkog centra Rijeka, za kreditno zaduženje radi financiranja nastavka izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak i o namjeri davanja državnog jamstva za kreditno zaduženje Kliničkog bolničkog centra Rijeka                 
 
12.       Prijedlog odluke o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj                                                               
 
13.       a)         Prijedlog odluke o utvrđivanju Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku
b)         Prijedlog odluke o uspostavi strukture za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020
c)         Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu jednim od središnjih prostora za provedbu aktivnosti Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 u Republici Hrvatskoj     
 
14.       Informacija o prestanku primjene ograničenja pristupa tržištu rada Kraljevine Nizozemske u odnosu na državljane Republike Hrvatske te početku primjene recipročnih mjera u odnosu na državljane Kraljevine Nizozemske     
 
15.       Informacija o prestanku primjene ograničenja pristupa tržištu rada u Republici Sloveniji u odnosu na državljane Republike Hrvatske te početku primjene recipročnih mjera u odnosu na državljane Republike Slovenije                                        
 
16.       Odluka o doprinosu Republike Hrvatske Kriznom uzajamnom fondu Europske unije za stabilnost i rješavanje temeljnih uzroka nezakonite migracije i raseljenih osoba u Africi                                                         
                                               
17.       Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog inovacijskog vijeća                               
                                                        
18.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Agenciji za ugljikovodike za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini za sklapanje Ugovora o opcijskoj kupnji sirove nafte    
 
19.       Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:
 
a)         Gradu Bjelovaru za zaduženje kod    Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
b)         Gradu Velikoj Gorici za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka                                                                                                                                    
20.       a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova
                               b)        Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova
                                                                                                                                           
21.       Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:
 
            a)         Konačni prijedlog zakona o komunalnom gospodarstvu                         
b)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru                                                                     
c)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima              
d)        Konačni prijedlog Zakona o državnom odvjetništvu                        
 
22.       Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu ­– davanje mišljenja Hrvatskome saboru
 
23.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za svibanj 2018. godine      
 
24.        Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2017. godinu                                                              
                  
25.       Prijedlog odluke Vlade o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane                                                                                      
 
26.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Ukrajine o socijalnoj sigurnosti                                                                  
 
27.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj obrambenoj suradnji
 
28.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
                       a)         Protokolom 5. sjednice Zajedničke hrvatsko-albanske komisije za gospodarsku
suradnju                                                                                                       
b)        Memorandumom o suglasnosti između Državnog zavoda za mjeriteljstvo Republike Hrvatske i Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine o suradnji u području mjeriteljstva                                                           
c)         Izjavom o namjeri između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o jačanju bilateralne obrambene i sigurnosne suradnje.                        
 
29.       Prijedlozi zaključaka u vezi s potpisivanjem:
 
a)         Programa suradnje u području obrazovanja između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja Narodne Republike Kine za razdoblje 2018. - 2022.                                                  
b)         Plana suradnje između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Nacionalne komisije za zdravstvo Narodne Republike Kine u području zdravstva i medicine za razdoblje 2018. - 2020.                                   

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 
 
1.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2018. za mjesec lipanj 2018. – usmeno izvješće
                                                                                                                                 
2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                 
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće                                                                                                                 
           
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.