106. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:


1.         Nacrt prijedloga zakona o fiskalnoj odgovornosti (EU)                                      
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima (EU)                                                                                          
                                                                                                                             
3.         Nacrt prijedloga zakona o djelatnosti  socijalnog rada                                       
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti                                                                     
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja                                    
 
6.          Prijedlog odluke o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina   
                                                                                                                                                           
7.         Prijedlog odluke o osnivanju Organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja                                     
 
8.         Prijedlog odluke o sudjelovanju policijskih časnika za vezu u aktivnostima suradnje s policijama država članica Europske unije i drugih država                                               
 
9.         Prijedlog odluke o davanju ovlasti Ministarstvu zdravstva za davanje prethodne suglasnosti zdravstvenoj ustanovi kojoj je osnivač Republika Hrvatska za davanje u zakup poslovnog prostora i/ili zemljišta                                          
 
10.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2017. godinu                                                                                                       
b)         Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2017. godinu              
c)         Godišnji financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2016. godinu                                                                                    
d)        Godišnji financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2017. godinu                                                                                    
 
11.       a) Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o šumama                                                                                                        
            b) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 
12.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata
                                                                                                                           
13.       Godišnje izvješće o radu Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2017. godinu                                                 
 
14.        Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2017. godinu                                                                  
 
15.       Prijedlog zaključka kojim se prihvaća Izjava o suradnji na području umjetne inteligencije                                                                                                       
 
16.       Prijedlog zaključka u vezi s Protokolom sjednice Međuvladinog hrvatsko-turkmenskog povjerenstva za gospodarsku suradnju                                               
 
17.        Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Deklaracije o suradnji prema dohvaćanju najmanje jednog milijuna sekvenciranih genoma u Europskoj uniji do 2022. godine
                                                                                                                                      
18.        Prijedlog zaključka u vezi s Deklaracijom iz Tokija o sigurnosti pacijenata     
 
19.        Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad međunarodnom konferencijom "ICM - International Council Meeting Opatija" (Opatija, 11. do 18. studenoga 2018. godine).                                                                            

20.        Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije            

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 13. srpnja 2018. godine     
b)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 16. srpnja 2018. godine
c)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 16. srpnja 2018. godine                         

2. Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na:

a) Obrazloženo mišljenje Europske komisije, broj 2016/2192, u vezi s procjenom i upravljanjem bukom iz okoliša
b) Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2018/0113, u vezi s pretpostavkom nedužnosti i kaznenim postupkom

3.         Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Generalnog konzulata (tajno)       

4. a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
    b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                                                         
                                           
5. Kadrovska pitanja
 
6.Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti