107. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Informacija o kretanjima u turizmu u razdoblju I. - VII. 2001. godine
 2. Nacrti zakonskih prijedloga u vezi s Polazištima za utvrđivanje socijalne politike do kraja 2001. godine i osnove socijalne politike za 2002. godinu
  1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
  2. Nacrt prijedloga zakona o zdravstvenom osiguranju
  3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
  4. Nacrt prijedloga zakona o doplatku za djecu
  5. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
  6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
  7. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
  8. Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
  9. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
  10. Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o najvišoj mirovini, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
  11. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima (SKINUTO S DNEVNOG REDA)
 4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizacijskim investicijskim fondovima (SKINUTO S DNEVNOG REDA)
 5. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 6. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Vijeća Jugoistočne Europe za civilno-vojno planiranje u slučaju opasnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 7. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o carinskoj tarifi za 2001. godinu
 8. Prijedlozi uredbi o određivanju pomorskog dobra na dijelu:
  1. k.o. Zavrelje
  2. k.o. Pražnica
  3. k.o. Dubrovnik
 9. Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb ili Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, Zagreb, za praćenje financiranja novogradnji 531 i 532 u Brodogradilištu Kraljevica d.d., Kraljevica
 10. Točka 10.
  1. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Vodovodu Osijek d.o.o., Osijek
 11. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama tvrtki Osilovac d.o.o., Ferićanci
 12. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt obnove državnih cesta
 13. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Pisma suglasnosti o suradnji u provođenju zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država
 14. Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske na Međunarodnoj vojnoj vježbi "Cooperative Best Effort 2001"
 15. Prijedlog zaključaka u vezi s dopunom teksta CARDS - Nacionalnog višegodišnjeg indikativnog programa za razdoblje od 2002. do 2004. godine
  1. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katar o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
  2. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
  3. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sultanata Oman o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
 16. Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje postavljeno Vladi Republike Hrvatske
 17. Prijedlog Hrvatskom saboru da razmotri Informaciju o odnosima Republike Hrvatske i Republike Slovenije i tekst Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o zajedničkoj državnoj granici (DOPUNSKA TOČKA)
 18. Prijedlog odluka o prodaji dionica društava
  1. Hoteli Croatia d.d., Cavtat
  2. Hoteli Cavtat d.d., Cavtat (DOPUNSKA TOČKA)


Informacija o kretanjima u turizmu u razdoblju I. - VII. 2001. godine

Nacrti zakonskih prijedloga u vezi s Polazištima za utvrđivanje socijalne politike do kraja 2001. godine i osnove socijalne politike za 2002. godinu
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 2. Nacrt prijedloga zakona o zdravstvenom osiguranju
 3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 4. Nacrt prijedloga zakona o doplatku za djecu
 5. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 7. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 8. Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 9. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 10. Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o najvišoj mirovini, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 11. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona


Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o zdravstvenom osiguranju

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o doplatku za djecu

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o najvišoj mirovini, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima (SKINUTO S DNEVNOG REDA)

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizacijskim investicijskim fondovima (SKINUTO S DNEVNOG REDA)

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Vijeća Jugoistočne Europe za civilno-vojno planiranje u slučaju opasnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o carinskoj tarifi za 2001. godinu

Prijedlozi uredbi o određivanju pomorskog dobra na dijelu:
 1. k.o. Zavrelje
 2. k.o. Pražnica
 3. k.o. Dubrovnik


k.o. Zavrelje

k.o. Pražnica

k.o. Dubrovnik

Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb ili Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, Zagreb, za praćenje financiranja novogradnji 531 i 532 u Brodogradilištu Kraljevica d.d., Kraljevica

Točka 10.
 1. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Vodovodu Osijek d.o.o., Osijek


Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Vodovodu Osijek d.o.o., Osijek

Prijedlog odluke o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama tvrtki Osilovac d.o.o., Ferićanci

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt obnove državnih cesta

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Pisma suglasnosti o suradnji u provođenju zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država

Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske na Međunarodnoj vojnoj vježbi "Cooperative Best Effort 2001"

Prijedlog zaključaka u vezi s dopunom teksta CARDS - Nacionalnog višegodišnjeg indikativnog programa za razdoblje od 2002. do 2004. godine
 1. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katar o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
 2. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
 3. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sultanata Oman o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja


Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katar o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sultanata Oman o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje postavljeno Vladi Republike Hrvatske

Prijedlog Hrvatskom saboru da razmotri Informaciju o odnosima Republike Hrvatske i Republike Slovenije i tekst Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o zajedničkoj državnoj granici (DOPUNSKA TOČKA)

Prijedlog odluka o prodaji dionica društava
 1. Hoteli Croatia d.d., Cavtat
 2. Hoteli Cavtat d.d., Cavtat (DOPUNSKA TOČKA)


Hoteli Croatia d.d., Cavtat

Hoteli Cavtat d.d., Cavtat (DOPUNSKA TOČKA)