108. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1.         Nacrt prijedloga zakona o brdsko-planinskim područjima                                        
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o otocima                                                                             
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o potpomognutim područjima                                             
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima
                                                                                                                                              
5.         Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu                                                         
 
6.          Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o prijenosu osnivačkih prava nad Muzejom Apoksiomena                                                                             
 
7.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
                                                                                                                
8.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini, za nabavu i isporuku građevinskog i instalaterskog materijala te sanitarne opreme u svrhu obnove i izgradnje obiteljskih kuća     
                                                                                                         
b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini, za izvođenje radova rušenja i izgradnje tri višestambene zgrade u Staroj Gradiški                                                        
9.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o darovanju Gradu Đakovu Poslovne zgrade Đakovštine („Mimoza“)                                                                                
 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Financijskoj agenciji za prodaju nekretnine u k.o. Kukuljanovo                                                                               
                                                                                  
11.       Prijedloga uredbe o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (EU)                                                                               
 
12.       Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti u 2017. godini                                                                                
 
13.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)                                                       
 
14.       Prijedlog odluke o određivanju središnjih tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 2016/1191 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavnjenjem zahtjeva za predočavanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012               
 
15.        Prijedlog odluke o davanju odobrenja Ministarstvu turizma za novo zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe provedbe projekta EUSAIR Facility Point za podršku upravljanju provedbom Strategije EU za jadransku i jonsku regiju - broj projekta 815
                                                                                                                                          
16.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            16.1.    Prijedlog zaključka o izmjeni Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, broj 37/14) (predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke u Hrvatskome saboru)                                         
            16.2.    Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2017. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2017. godinu                                                                                                 
16.3.    Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2017.                                                                                                            
16.4.    Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Republike Hrvatske                                               
16.5.    Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji zdravstvenih ustanova       
 
17.       Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje izvoza za 2017. godinu   
 
18.        Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za jednog člana Vijeća za elektroničke medije                                
 
19.       Prijedlog odluke o određivanju službenika za informiranje Vlade Republike Hrvatske
                                                                                                                                        
20.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane i Republike Singapura s druge strane                                                           
 
21.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i posebnih putovnica                                                                         
 
22.       Prijedlog zaključka o podupiranju Projekta izgradnje "Spomenik žrtvama komunizma – Kanada, zemlja utočišta" u Ottawi, Kanada                                                     
 
23.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Gruzije o obrambenoj suradnji    
                                                                                                                              
24.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
24.1.   doc. dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s mandatom guvernera Hrvatske narodne   banke                                                                                              
24.2.    Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s porijeklom imovine                                     
24.3.    Nikole Grmoje, u vezi sa Croatia bankom d.d                                        
24.4.    Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s obvezama Republike Hrvatske prema NATO-u
                                                                                                                  
24.5.    Maria Habeka, u vezi sa stopama poreza na dodanu vrijednost               
24.6.    Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s društvom Interkapital d.d.                    
24.7.    doc. dr. sc. Željka Jovanovića,  u vezi s autokampom Uvala Slana Selce
24.8.    Peđe Grbina, u vezi s kampom Pineta u Fažani                                       
24.9.  doc. dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi sa Zakonom o sportu                   
24.10.  Marka Vešligaja, u vezi s klizištima u Krapinsko-zagorskoj županiji    
24.11.  Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s društvom LNG Hrvatska d.o.o.                 
24.12.  Maria Habeka, u vezi s cijenama cestarina                                               
24.13.  Franka Vidovića, u vezi s procesom donošenja odluka u Republici Hrvatskoj
24.14.  Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s popisom savjetnika koji su bili uključeni u proces sanacije društva Agrokor d.d.                                                         
24.15. doc. dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s Nacionalnom strategijom razvoja
 hrvatskog sporta i Zakonom o sportu.                                     Dnevni red zatvorenog dijela sjednice       

1.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti, broj 2018/2112, u vezi s otpadom  
2.         Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)       
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                                                        
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.