108. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima
 2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizacijskim investicijskim fondovima
 3. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Visokog Povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava, s Nacrtom Konačnog prijedloga zakona
 4. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Visokog Povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice, s Nacrtom Konačnog prijedloga zakona
 5. Točka 5.
  1. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj u 2000./2001. godini
  2. Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga
 6. Točka 6.
  1. Godišnje izvješće Hrvatske garancijske agencije za 1999. godinu
  2. Godišnje izvješće Hrvatske garancijske agencije za 2000. godinu
  3. Prijedlozi programa Hrvatske garancijske agencije:
   - za područja posebne državne skrbi
   - "Obrtni kapital"
   - "Start 2001"
   - "Razvitak 2001"
 7. Prijedlog zaključka o načinu rasprave i dinamici provođenja projekta Strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću"
 8. Točka 8.
  1. a) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Grad Vis
   b) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Visa
  2. a) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Općinu Stupnik
   b) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Stupnik
  3. a) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Općinu Primošten
   b) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Primošten
  4. a) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Općinu Jelsa
   b) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Jelsa
  5. a) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Općinu Polača
   b) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Polača
  6. a) Prijedlog rješenja o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Konavle
   b) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Općinu Konavle
   c) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Konavle >SKINUTO S DNEVNOG REDA<
 9. Prijedlozi uredbi o određivanju granica pomorskog dobra na dijelu:
  1. k.o. Sv. Juraj
  2. k.o. Zaton
  3. k.o. Mirca
  4. k.o. Vrsi
 10. Prijedlozi odluka o davanju drľavnog jamstva Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak ili Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb ili Europskoj banci za obnovu i razvoj za praćenje financiranja:
  1. novogradnje 447 u Uljanik Brodogradilištu d.d., Pula
  2. novogradnji 450 i 451 u Uljanik Brodogradilištu d.d., Pula
 11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ogulin
 12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije
 13. Prijedlog uredbe o objavi Ugovora o trgovini tekstilnim proizvodima između Republike Hrvatske i Europske zajednice
 14. Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o japanskoj darovnici za projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području
 15. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o pomorskom prijevozu
 16. Točka 16.
  1. Izvješće o radu Ministarstva rada i socijalne skrbi na pripremi, praćenju i sudjelovanju Republike Hrvatske u aktivnostima u vezi s održavanjem Svjetskog sastanka o djeci
  2. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za potpisivanje Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji
  3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za potpisivanje Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe
 17. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Poljske
 18. Prijedlog zaključaka u vezi s organiziranjem Opće skupštine Međunarodne komisije za građanska stanja (CIEC), u Dubrovniku, u rujnu 2002. godine
 19. Prijedlog za potpisivanje Protokola između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Republike Litve o suradnji na području poljoprivrede
 20. Prijedlog za potpisivanje Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Čile o suradnji u području kulture
 21. Izvješće o VII. zasjedanju Stalne hrvatsko-mađarske komisije za vodno gospodarstvo
 22. Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje postavljeno Vladi Republike Hrvatske
 23. Prijedlog odluke o proglašenju 14. rujna 2001. godine Danom žalosti u Republici Hrvatskoj >DOPUNSKA TOČKA<
 24. Prijedlog za odobrenje sredstava za nabavku udžbenika za djecu iz najsiromašnijih obitelji iz sredstava Ministarstva rada i socijalne skrbi i Ministarstva prosvjete i športa - DOPUNSKA TOČKA


Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizacijskim investicijskim fondovima

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Visokog Povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava, s Nacrtom Konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Visokog Povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice, s Nacrtom Konačnog prijedloga zakona

Točka 5.
 1. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj u 2000./2001. godini
 2. Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga


Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj u 2000./2001. godini

Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

Točka 6.
 1. Godišnje izvješće Hrvatske garancijske agencije za 1999. godinu
 2. Godišnje izvješće Hrvatske garancijske agencije za 2000. godinu
 3. Prijedlozi programa Hrvatske garancijske agencije:
  - za područja posebne državne skrbi
  - "Obrtni kapital"
  - "Start 2001"
  - "Razvitak 2001"


Godišnje izvješće Hrvatske garancijske agencije za 1999. godinu

Godišnje izvješće Hrvatske garancijske agencije za 2000. godinu

Prijedlozi programa Hrvatske garancijske agencije:
- za područja posebne državne skrbi
- "Obrtni kapital"
- "Start 2001"
- "Razvitak 2001"


Prijedlog zaključka o načinu rasprave i dinamici provođenja projekta Strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću"

Točka 8.
 1. a) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Grad Vis
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Visa
 2. a) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Općinu Stupnik
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Stupnik
 3. a) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Općinu Primošten
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Primošten
 4. a) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Općinu Jelsa
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Jelsa
 5. a) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Općinu Polača
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Polača
 6. a) Prijedlog rješenja o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Konavle
  b) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Općinu Konavle
  c) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Konavle >SKINUTO S DNEVNOG REDA<


a) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Grad Vis
b) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Visa


a) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Općinu Stupnik
b) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Stupnik


a) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Općinu Primošten
b) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Primošten


a) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Općinu Jelsa
b) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Jelsa


a) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Općinu Polača
b) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Polača


a) Prijedlog rješenja o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Konavle
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Općinu Konavle
c) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Konavle >SKINUTO S DNEVNOG REDA<


Prijedlozi uredbi o određivanju granica pomorskog dobra na dijelu:
 1. k.o. Sv. Juraj
 2. k.o. Zaton
 3. k.o. Mirca
 4. k.o. Vrsi


k.o. Sv. Juraj

k.o. Zaton

k.o. Mirca

k.o. Vrsi

Prijedlozi odluka o davanju drľavnog jamstva Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak ili Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb ili Europskoj banci za obnovu i razvoj za praćenje financiranja:
 1. novogradnje 447 u Uljanik Brodogradilištu d.d., Pula
 2. novogradnji 450 i 451 u Uljanik Brodogradilištu d.d., Pula


novogradnje 447 u Uljanik Brodogradilištu d.d., Pula

novogradnji 450 i 451 u Uljanik Brodogradilištu d.d., Pula

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ogulin

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije

Prijedlog uredbe o objavi Ugovora o trgovini tekstilnim proizvodima između Republike Hrvatske i Europske zajednice

Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o japanskoj darovnici za projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o pomorskom prijevozu

Točka 16.
 1. Izvješće o radu Ministarstva rada i socijalne skrbi na pripremi, praćenju i sudjelovanju Republike Hrvatske u aktivnostima u vezi s održavanjem Svjetskog sastanka o djeci
 2. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za potpisivanje Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za potpisivanje Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe


Izvješće o radu Ministarstva rada i socijalne skrbi na pripremi, praćenju i sudjelovanju Republike Hrvatske u aktivnostima u vezi s održavanjem Svjetskog sastanka o djeci

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za potpisivanje Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za potpisivanje Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe

Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Poljske

Prijedlog zaključaka u vezi s organiziranjem Opće skupštine Međunarodne komisije za građanska stanja (CIEC), u Dubrovniku, u rujnu 2002. godine

Prijedlog za potpisivanje Protokola između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Republike Litve o suradnji na području poljoprivrede

Prijedlog za potpisivanje Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Čile o suradnji u području kulture

Izvješće o VII. zasjedanju Stalne hrvatsko-mađarske komisije za vodno gospodarstvo

Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje postavljeno Vladi Republike Hrvatske

Prijedlog odluke o proglašenju 14. rujna 2001. godine Danom žalosti u Republici Hrvatskoj >DOPUNSKA TOČKA

Prijedlog za odobrenje sredstava za nabavku udžbenika za djecu iz najsiromašnijih obitelji iz sredstava Ministarstva rada i socijalne skrbi i Ministarstva prosvjete i športa - DOPUNSKA TOČKA