110. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
1.         Prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.-2021.
 
2.         Prijedlog zaključka o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o poljoprivredi (EU)
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007.-2013. sklopljen 9. prosinca 2014.      
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o žigu (EU)
 
7.         Prioriteti Vlade Republike Hrvatske za djelovanje u institucijama Europske unije tijekom austrijskog predsjedanja Vijećem Europske unije           
 
8.         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine
9.         Prijedlog odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
 
10.       Prijedlog odluke o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu
 
11.       Prijedlog odluke o prihvaćanju Razvojnog projekta „Batižele” i stavljanju izvan snage točke IV. podtočke a) Odluke o prijenosu dionica TEF-Tvornice elektroda i ferolegura d.d., Šibenik, klase: 423-04/98-01/02, urbroja: 5030115-98-1, od 26. ožujka 1998. godine
 
12.       Prijedlog odluke o darovanju autobusnog kolodvora u Dvoru Općini Dvor
 
13.       Privremeno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini
 
14.        Prijedlog uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu
 
15.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.
 
16.       Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o Financijskoj agenciji
 
17.        Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka
 
18.       Prijedlog odluke o potvrđivanju Izmjena Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 
19.a)Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
b)Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske
 
20.  Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi 

21.       Prijedlozi zaključaka u vezi s provjerom vjerodostojnosti potpisa prikupljenih u referendumskim inicijativama:
 
a)         "Narod odlučuje"
b)         "Istina o Istanbulskoj"
 
22.       22.1.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Ninu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
 
            22.2.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Vodicama za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
 
            22.3.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Dubrovniku za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            22.4.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Osijeku za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
 
22.5.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Županji za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
 
22.6.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Karlovcu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
 
23.        Prijedlog odluke o davanju ovlasti za sklapanje sporazuma o podmirenju obveza po pravomoćnoj i ovršnoj presudi te o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. i 2020. godinu
 
24.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2017. godinu
b)         Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2017. godinu
             
25.       Godišnje izvješće o radu Ureda za sprječavanje pranja novca za 2017. godinu
 
26.       Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za troškove komemoracije i ispraćaja Olivera Dragojevića
 
27.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za lipanj 2018. godine
 
28.       Prijedlozi odluka o pružanju humanitarne pomoći:
 
 a)        za rehabilitaciju ukrajinske djece s ratom ugroženog područja
 b)        Jemenu putem Svjetskog programa za hranu           
 
 29.      Prijedlozi zaključka u vezi s:
 
29.1.    Planom suradnje između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Nacionalne komisije za zdravstvo Narodne Republike Kine u području zdravstva i medicine za razdoblje 2018.-2020.
 
29.2.    Programom suradnje u području obrazovanja između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja Narodne Republike Kine za razdoblje 2018. - 2022.
 
29.3.    Programom suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Republike Bugarske u područjima znanosti i obrazovanja za razdoblje 2018. - 2021.
 
29.4.    Memorandumom o suglasnosti o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i znanstvenoistraživačku djelatnost Autonomne pokrajine Vojvodine, Sveučilišta u Novom Sadu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu
 
29.5.    Notom o pridruživanju radi sudjelovanja u Tehničkom dogovoru između Saveznog ministarstva obrane Savezne Republike Njemačke i ministra obrane Kraljevine Belgije, ministra obrane Velikog Vojvodstva Luksemburga, ministra obrane Kraljevine Nizozemske, Ministarstva obrane Kraljevine Norveške i Ministarstva nacionalne obrane Republike Litve u vezi sa suradnjom i zajedničkom potporom u sklopu NATO-ove borbene skupine ojačane prednje prisutnosti u Litvi
 
29.6.    Izjavom o namjeri o suradnji u području kibernetičkih timova za brzi odgovor i uzajamnoj pomoći u kibernetičkoj sigurnosti
 
30.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

30.1.    doc. dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s natječajem u Središnjem državnom uredu za šport                                                                                          
30.2.  Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s Financijskom agencijom i društvom Fina Gotovinski servisi d.o.o.                                                                       
30.3.    Bojana Glavaševića, u vezi s djelovanjem pojedinih nevladinih udruga                                        
30.4.    Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s korisnicima kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 2006. do 2018. godine                                                         
30.5.    doc. dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s poslovanjem društva Hrvatska pošta d.d.                                                                                                           
30.6.    Ivana Pernara, u vezi s brojem zaposlenih u Republici Hrvatskoj              
30.7.    Ivana Vilibora Sinčića, u vezi sa Zakonom o pretvorbi društvenih poduzeća i Zakona o privatizaciji                                                                              
30.8.    Željka Lenarta, u vezi s pravom na pristup informacijama                      
30.9.    Ivana Vilibora Sinčića, u vezi sa Zakonom o dimnjačarstvu                  
30.10.  dopunsko zastupničko pitanje Anke Mrak-Taritaš, u vezi s državnim tajnicima i pomoćnicima ministara                                                                           
30.11.  doc. dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi sa zastupničkim pitanjima.
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
1.         Prijedlog odluke o opskrbi plinom
 
2.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske
 
3.         Izvješće o izvršenju akata donesenih na sjednicama Vlade Republike Hrvatske (Vukovar, Sisak, Knin, Osijek, Split) – usmeno izvješće
 
4.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2018. za mjesec srpanj 2018. – usmeno izvješće
 
5.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće
 
6.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu –usmeno izvješće
 
7.         Kadrovska pitanja
 
8.         Informacije, pitanja i prijedlozi.