111. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice


1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinovitoj kogeneraciji (EU)                                                     
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti (EU)                                                                                             
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač                                                                   
 
4.         Prijedlog uredbe o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije                          
 
5.         Prijedlog odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.                                                
 
6.          Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2018. do 2020. godine                                                           
                       
7.         Prijedlog uredbe o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (EU)                                                                                        
      
8.         Prijedlozi odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske:
 
a)         za izgradnju Osnovne škole „Horvati“ u Zagrebu s dvodijelnom športskom dvoranom
b)         za rekonstrukciju Osnovne škole „Stjepan Benceković“ u Horvatima dogradnjom športske dvorane
c)         za izgradnju dječjeg vrtića u naselju Ivanja Reka                                
 
 
9.         Prijedlog odluke o davanju odobrenja Hrvatskom centru za razminiranje za ustupanje poslova razminiranja koji nisu određeni Planom protuminskog djelovanja za 2018. godinu                                                                                                     
 
10.       Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2018.  godinu                                                                                                              
 
11.       Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Milna                                                    
 
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu financija i Ministarstvu državne imovine za sklapanje sporazuma s društvom Gramat d.d., društvom Gramat-Loris export-import d.d. i društvom Euro-Alfa d.o.o.                                                     
 
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o otpisu potraživanja Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost                                         
 
14.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora temeljem provedenog postupka javne nabave - najam IBM softvera za središnje računalo, za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za razdoblje od 12 mjeseci                                                       
                               
15.        Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, za sklapanje sporazuma s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo za nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva za razdoblje od 2019. do 2021. godine                                                                                                                
 
16.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijsko i poslovno izvješće o radu Agencije za vodne putove za 2017. godinu                                                       
 
17.       Izvještaj o radu Agencije za obalni linijski pomorski promet za 2017. godinu
       
 
18.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o upravljanju državnom imovinom (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)  
b)        Prijedlog zakona o sudovima (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)                                                                            
            c)         Prijedlog zakona o Državnom sudbenom vijeću (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)                                  
d)         Prijedlog zaključka o upućivanju zahtjeva Državnom uredu za reviziju za obavljanje revizije u Hrvatskoj narodnoj banci (predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e)                                                                          
e)         Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2017. godinu
f)         Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 2017. godini                                                                                                
 
 
19.        Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za prijavu kandidata za člana Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja         
 
20.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad Hrvatskim danima sigurnosti 2018. „Partnerstvo za sigurnost“ (Zagreb, 5. - 7. prosinca 2018. godine).                                                                                          
  

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice

1. a. Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)
   
b. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)   
 
2. Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na tužbu Europske komisije u predmetu pred Sudom Europske unije                                              
 
3.        a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
           b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                                       
                                           
4. Kadrovska pitanja
 
5.Informacije, pitanja i prijedlozi.