111. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Točka 1.
  1. Izvješće o reformni sustava zdravstva i zdravstvenog osiguranja
  2. Izvješće o zdravstvenom stanju i zdravstvenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj
  3. Prijedlog nacionalnog programa prevencije kardiovaskularnih bolesti
 2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o zdravstvenom osiguranju
 3. Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
 4. Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o zaštiti osoba i imovine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 5. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 6. Nacrt prijedloga zakona o prikupljnju podataka o osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu na porez na dohodak, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 7. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o područjima posebne državne skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Općini Nova Kapela kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 9. Prijedlog odluke o utvrđivanju posebnog interesa i davanju suglasnosti za iznimno ugovaranje radova obnove i modernizacije 38 putničkih i 130 teretnih vagona Hrvatskih željeznica d.o.o.
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom odboru Javnog poduzeća "Hrvatske šume" p.o., Zagreb na odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta
 11. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o suradnji u borbi protiv međunarodnog terorizma, organiziranog kriminala, međunarodne nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima i drugih nezakonitih djelatnosti
 12. Prijedlog odluke o prihvatu Akta o priznanju svjedodžbi pomoraca izdanih sukladno odredbama Međunarodne konvencije o standardima o obuku, izdavanje ovlaštenja i držanje straže pomoraca iz 1978, kako je izmijenjena i dopunjena
 13. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Azerbajdžanske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
 14. Točka 14.
  1. Prijedlog za imenovanje članova izaslanstva Republike Hrvatske na 31. sjednici Glavne skupštine UNESCO-a (Pariz, 15. listopada do 3. studenoga 2001. godine)
  2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu


Točka 1.
 1. Izvješće o reformni sustava zdravstva i zdravstvenog osiguranja
 2. Izvješće o zdravstvenom stanju i zdravstvenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj
 3. Prijedlog nacionalnog programa prevencije kardiovaskularnih bolesti


Izvješće o reformni sustava zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Izvješće o zdravstvenom stanju i zdravstvenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj

Prijedlog nacionalnog programa prevencije kardiovaskularnih bolesti

Nacrt konačnog prijedloga zakona o zdravstvenom osiguranju

Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o zaštiti osoba i imovine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o prikupljnju podataka o osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu na porez na dohodak, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o područjima posebne državne skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Općini Nova Kapela kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Prijedlog odluke o utvrđivanju posebnog interesa i davanju suglasnosti za iznimno ugovaranje radova obnove i modernizacije 38 putničkih i 130 teretnih vagona Hrvatskih željeznica d.o.o.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom odboru Javnog poduzeća "Hrvatske šume" p.o., Zagreb na odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o suradnji u borbi protiv međunarodnog terorizma, organiziranog kriminala, međunarodne nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima i drugih nezakonitih djelatnosti

Prijedlog odluke o prihvatu Akta o priznanju svjedodžbi pomoraca izdanih sukladno odredbama Međunarodne konvencije o standardima o obuku, izdavanje ovlaštenja i držanje straže pomoraca iz 1978, kako je izmijenjena i dopunjena

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Azerbajdžanske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Točka 14.
 1. Prijedlog za imenovanje članova izaslanstva Republike Hrvatske na 31. sjednici Glavne skupštine UNESCO-a (Pariz, 15. listopada do 3. studenoga 2001. godine)
 2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu


Prijedlog za imenovanje članova izaslanstva Republike Hrvatske na 31. sjednici Glavne skupštine UNESCO-a (Pariz, 15. listopada do 3. studenoga 2001. godine)

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu