111. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je danas, 7. travnja 2022. godine, održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Zaključak o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.     

Dokumenti