114. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Otvoreni dio sjednice


1.         Izvješće o dosad učinjenom i o budućim projektima u Gradu Puli i Istarskoj županiji te o stanju u hrvatskoj brodograđevnoj industriji                        
                         
2.         Projekti vezani uz Grad Pulu i Istarsku županiju
 
2.1.      Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama br. 5 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste" – dionica: Dragonja - Pula i Kanfanar - Pazin - Matulji                         
2.2.      Prijedlog zaključka u vezi s aktivnostima u cilju obnove ili izgradnje zamjenskog mosta preko rijeke Dragonje kod GP Kaštel – Dragonja 
2.3.      Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta rekonstrukcije državne ceste DC200 na dionici GP Plovanija - Buje u duljini od 7,8 km              
2.4.      Prijedlog zaključka o iskazivanju namjere za darovanje dijela Vojnog letjelišta Pula Općini Ližnjan-Lisignano                                                      
2.5.      Prijedlog zaključka u vezi s rješavanjem problematike plasmana goriva iz otpada iz centara za gospodarenje otpadom                                                 
2.6.      Prijedlog zaključka u vezi s uključivanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u projekt eKomunikacije na općinskim i trgovačkim sudovima u Republici Hrvatskoj                                                      
2.7.     Prijedlog zaključka o rekonstrukciji i dogradnji poslovne zgrade Društvenog centra Veli Jože u Pazinu za potrebe smještaja pravosudnih tijela i Ispostave područnog ureda za katastar u Pazinu                        
               
 
2.8.      Prijedlog zaključka u vezi s revitalizacijom rudarske baštine u Gradu Labinu                  
2.9.      Prijedlog zaključka o rješavanju osnivanja prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, u k.o. Vodnjan, u svrhu izgradnje građevina infrastrukturne namjene                                                              
2.10.    Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za pripremu i realizaciju turističkog razvojnog projekta „Veliki Brijun“                                              
2.11.    Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o utvrđivanju uvjeta, prava i obveza za realizaciju „Projekta Muzil“                                                            
2.12.    Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o utvrđivanju uvjeta, prava i obveza za realizaciju „Projekta Hidrobaza“                                                             
2.13.    Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o utvrđivanju uvjeta, prava i obveza za realizaciju „Projekta Saccorgiana“                                                   
2.14.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Pula Gradu Puli-Pola, u svrhu ostvarenja projekta od socijalnog interesa                                                
2.15.    Prijedlog zaključka o iskazivanju namjere za darovanje Gradu Puli-Pola nekretnina u k.o. Pula (dio bivše vojarne Vallelunga), u svrhu uređenja javnog parkirališta                                                                                                     
2.16.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Pula Gradu Puli-Pola, u svrhu osnivanja poduzetničkog centra „Co-working Pula“                    
2.17.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o.  Umag Gradu Umagu – Umago, u svrhu izgradnje postrojenja za reciklažu građevinskog materijala i deponija neiskoristivog građevinskog materijala u predjelu zone Valdemat                      
2.18.    Prijedlog zaključka o iskazivanju namjere za darovanje dijelova nekretnina u k.o. Umag Gradu Umagu – Umago, u svrhu izgradnje prometnica, oborinske odvodnje i elektrotehničke infrastrukture                                                         
2.19.    Prijedlog odluke o darovanju Općini Pićan nekretnina u k.o. Pićan, koje se nalaze u Poduzetničkoj zoni Pićan, u svrhu ostvarenja projekta izgradnje poduzetničke infrastrukture                                                                                                
2.20.   Prijedlog zaključka o iskazivanju namjere za darovanje nekretnina u k.o. Rovinj Gradu Rovinju – Rovigno, u svrhu rekonstrukcije streljane Turnin                                
2.21.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Buje Gradu Buje-Buie, u svrhu rekonstrukcije zgrade stare uljare u muzej maslinarstva                             
2.22.    Prijedlog zaključka o izdavanju isprave podobne za upis prava vlasništva na nekretnini u k.o. Umag Gradu Umagu-Umago                                            
2.23.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Novigrad Gradu Novigradu-Cittanova, u svrhu proširenja Radne zone Vidal                                  
2.24.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Trget Općini Raša, u svrhu izgradnje memorijalnog centra posvećenog povijesti Raše              
2.25.   Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prodaju nekretnina – poslovnih prostora u Puli      
             
3.         Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018. godine i Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2018. godine                               
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o vinu (EU)                                                             
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti      
    
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (EU)                                                                           
 
7.         Prijedlog zaključka o donošenju Plana provođenja postupaka pojedinačnog preoblikovanja zemljišnih knjiga u Bazu zemljišnih podataka te početak provedbe navedenih postupaka                                                                                                  
 
8.         Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja                                       
 
9.         Prijedlog odluke o ponavljanju postupka prodaje „Hotela Hrvatska“ u Baškoj Vodi putem javnog prikupljanja ponuda                                                                   
 
10.       Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Sveti Filip i Jakov Općini Sveti Filip i Jakov                                                                                                            
 
11.       Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Križpolje Općini Brinje, u svrhu osnivanja Poduzetničke zone „Maljen“, Brinje-Križpolje                                  
 
12.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Fužine za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
  1.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
  2.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zagrebu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
  3.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Krapinsko-zagorskoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
                    
13.       Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela autoceste A3 u k.o. Sesvetski Kraljevec                                                                                
                                                                                                                                           
14.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o elektroničkim komunikacijama (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)
b)         Izvješće o radu Upravnog vijeća HINE za 2017. godinu       
c)         Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
 za 2017. godinu                                                                                             
 
15.       Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu u 2017. godini                                                                                                                
 
16.       Prijedlog zaključka u vezi s Dogovorom između nadležnog tijela Republike Hrvatske i nadležnog tijela Sjedinjenih Američkih Država o razmjeni izvješća po državama
                                                                                                                               
17.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.


Zatvoreni dio sjednice

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za opće poslove (GAC), 18. rujna 2018. godine 
b)         Vijeće za opće poslove  –  članak 50. (GAC – Art. 50), 18. rujna 2018. godine 
    
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske napisma službene obavijesti Europske komisije:                            
 
a)         broj 2018/0180, u vezi s obradom osobnih podataka
b)         u vezi s uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja
c)         u vezi s mrežnim i informacijskim sustavima
d)         broj 2018/2192,u vezi s ispunjavanjem zahtjeva države zastave 
e)         broj 2018/2164,u vezi s reguliranim profesijama                    
 
3.         Nacrti prijedloga odluka o davanju suglasnosti i izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za otvaranje konzulata (ograničeno)                                                           
                                                                             
4.         Kadrovska pitanja
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.