117. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Prijedlog zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Zajedničke izjave Republike Hrvatske i Europske zajednice i njenih država članica o političkom dijalogu
 2. Nacrt prijedloga zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
 3. Prijedlog strategije gospodarenja poljoprivednim zemljištem u vlasništvu države
 4. Točka 4.
  1. Izvješće o završnim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt obnove državnih cesta, s prijedlogom zaključka
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju između društva Hrvatske ceste d.o.o. i Europske investicijske banke za projekt obnove državnih cesta
 5. Prijedlog uredbe o produljenju roka iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
 6. Prijedlozi uredbi o određivanju granica pomorskog dobra na dijelu:
  1. k.o. Jadranovo
  2. k.o. Hvar
  3. k.o. Seget
 7. Prijedlog odluke o darovanju - kuća, hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata sa oštećenjem organizma od 100% - I.grupe
 8. Prijedlog odluke o davanju državnog jamstava Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak,za restrukturiranje financijskih obveza G.P.P .Mikić d.o.o., Omišalj prema Kärtner Landes Und Hypotheken Bank A.G., Klagenfurt
 9. Prijedlog uredbe o objavi izmjena i dopuna Konvencije o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji
 10. Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje postavljeno Vladi Republike Hrvatske


Prijedlog zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Zajedničke izjave Republike Hrvatske i Europske zajednice i njenih država članica o političkom dijalogu

Nacrt prijedloga zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Prijedlog strategije gospodarenja poljoprivednim zemljištem u vlasništvu države

Točka 4.
 1. Izvješće o završnim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt obnove državnih cesta, s prijedlogom zaključka
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju između društva Hrvatske ceste d.o.o. i Europske investicijske banke za projekt obnove državnih cesta


Izvješće o završnim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt obnove državnih cesta, s prijedlogom zaključka

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju između društva Hrvatske ceste d.o.o. i Europske investicijske banke za projekt obnove državnih cesta

Prijedlog uredbe o produljenju roka iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Prijedlozi uredbi o određivanju granica pomorskog dobra na dijelu:
 1. k.o. Jadranovo
 2. k.o. Hvar
 3. k.o. Seget


k.o. Jadranovo

k.o. Hvar

k.o. Seget

Prijedlog odluke o darovanju - kuća, hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata sa oštećenjem organizma od 100% - I.grupe

Prijedlog odluke o davanju državnog jamstava Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak,za restrukturiranje financijskih obveza G.P.P .Mikić d.o.o., Omišalj prema Kärtner Landes Und Hypotheken Bank A.G., Klagenfurt

Prijedlog uredbe o objavi izmjena i dopuna Konvencije o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji

Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje postavljeno Vladi Republike Hrvatske