118. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o žičarama (EU)                                          
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (EU)                                    
3.         Nacrt prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                             
4.         Prijedlog odluke o određivanju Referentnog centra za more                                                
5.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina u k.o. Vis              
 
6.         Prijedlog odluke o darovanju Gradu Novoj Gradišci bivše vojarne „Slavonski graničari“   u k.o. Nova Gradiška                                                                                         
           
7.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini, za sklapanje ugovora o izvođenju radova na izgradnji smještajne građevine u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ u Petrinji                                                                  
 
 
8.         Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:
 
a)         Općini Barban za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
b)         Općini Medulin za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
c)         Gradu Krku za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
d)        Gradu Krku za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
e)         Gradu Kastvu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak   
 
9.         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb                                                                                                            
10.       Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama                                                                                  
11.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine i posebnom oporezivanju nezakonito stečene imovine (predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke u Hrvatskome saboru)                                                                   
b)         Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2017. godinu                                                                                              
 
12.       a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana                                                   
b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana                
c)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na Konačni prijedlog zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi                                                                        
 
13.       XII. izvješće o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske za 2017. godinu                                                                                     
 
14.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za kolovoz 2018. godine                                      
 
15.       Prijedlozi odluka o pokretanju postupka za sklapanje:
 
  1. Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Malezije, s druge strane
b)        Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane i Republike Singapura, s druge strane                        
 
16.        Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Programa kulturne razmjene između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije za godine 2019. - 2022.
            
 
                                   
17.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 17. Međunarodnom konferencijom o poticanju izvoza (Dubrovnik, 25. listopada 2018. godine).                                                                                                     
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

 
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 11. i 12. listopada 2018. godine
            b)        Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 15. listopada 2018. godine        
            c)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 15. listopada 2018. godine        
            d)        Vijeće za opće poslove (GAC), 16. listopada 2018. godine            
            e)         Vijeće za opće poslove – članak 50. (GAC – Art. 50), 16. listopada 2018. godine                                                                                    
 
2.         Upravni spor protiv Rješenja tuženice Vlade Republike Hrvatske - davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu                                                               
 
3.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (tajno)                                                       
 
4.        a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                                                                                       
5. Kadrovska pitanja
 
6.Informacije, pitanja i prijedlozi.
           
 

 
 
                                                                                              
 
 
 

Dokumenti