118. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres
 
2.        
            2.1.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

            2.2.      Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija planova za 2023. i 2024. godinu, s obrazloženjem, za:

                        a)         Hrvatske vode
                        b)         Hrvatske ceste
                        c)         Centar za restrukturiranje i prodaju
                        d)         Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
                        e)         Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
                        f)          Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
                        g)         Hrvatske autoceste
                        h)         HŽ Putnički prijevoz
                        i)          HŽ Infrastrukturu
 
            2.3.      Obrazloženje Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu

            2.4.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu s izvornim planom

            2.5.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu po korisnicima proračuna

            2.6.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji

            2.7.      Analitički prikaz izmjena i dopuna podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu

4.         Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju

6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću

7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću

8.         Nacrt prijedloga zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela (EU)

9.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (EU)

10.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. godine i Akcijskog plana za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2024. godine

11.       Prijedlog akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

12.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o pojačanoj suradnji i otkrivanju elektroničkih dokaza

13.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiranju iz Fonda solidarnosti Europske unije

14.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Zagreb, za sklapanje ugovora za nabavu radova na uređenju dijela prostora zgrade laboratorija na lokaciji Petrova 13
 
15.      
            15.1.   Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Prelogu za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

            15.2.   Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Kutjevu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

            15.3.   Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
                          
            15.4.   Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Nova Bukovica za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

            15.5.   Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Lobor za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
           
            15.6.   Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Dubravica za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

16.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje ugovora o sufinanciranju projekta s trgovačkim društvom Dilj d.o.o. i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja

17.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Telašćica" za sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine

18.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta preporuka Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)

19.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta deklaracije iz Tirane

20.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti o prijateljstvu i općoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kneževine Andore

21.       Prijedlog uredbe o graničnim kontrolnim postajama, inspekcijskim centrima, kontrolnim točkama te ostalim graničnim prijelazima i carinskim mjestima na kojima se provode službene kontrole robe i životinja koje ulaze u Europsku uniju (EU)
 
22.       Prijedlog uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022.

23.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

24.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
           a)         Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Državnog ureda za reviziju za 2022. godinu - davanje mišljenja Odboru za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora
              
           b)         Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

           c)         Statut Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

25.       Izvješće o namjenskom trošenju sredstava za isplatu pomoći za opskrbu energijom ugroženih kupaca u 2021.

26.       Godišnje izvješće o radu Inspekcije zaštite okoliša za 2021. godinu

27.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
            a)         Proljetnom konferencijom Europskih nadzornih tijela za zaštitu podataka
   
            b)         obilježavanjem 40. obljetnice Galerije Klovićevi dvori.                             
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:      
 
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)        Vijeće za vanjske poslove (FAC), 16. svibnja 2022.

            b)        Vijeće za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC Defence), 17. svibnja 2022.  
 
2.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Glavnoj državnoj odvjetnici Republike Hrvatske
 
3.         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Drvenik („Narodne novine“, broj 30/07.) - davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske 
 
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće
 
5.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu

            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
 
6.         Kadrovska pitanja
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.