118. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Nacrt konačnog prijedloga nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, s Programom provedbe nacionalne politke za promicanje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj od 2001. do 2005. godine
 2. Nacrt prijedloga zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica
 3. Nacrt prijedloga zakona o dospjelim, a nenaplaćenim porezima, carini, doprinosima i državnim jamstvima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 4. Nacrt prijedloga zakona o Financijskoj agenciji
 5. Nacrt prijedloga zakona o javnoj nabavi
 6. Izvješće o provedbi Plana intervencija u zaštiti okoliša za 2000. godinu
 7. Točka 7.
  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Deutsche Bank A.G., London
  2. Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva po kreditu izmedu društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Deutsche Bank A.G., London
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Lovran za zaduženje, radi nabavke vatrogasne autocistene
 9. Prijedlog Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izuzimanje nekretnina iz portfelja Agencije i dodjelu tih nekretnina Ministarstvu znanosti i tehnologije i Ministarstvu kulture
 10. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Europske konvencije o suzbijanju terorizma, sastavljene u Strasbourgu 27. siječnja 1977. godine
 11. Prijedlog odluke o imenovanju članova Meduresorske radne skupine za suradnju Republike Hrvatske s NATO-om i članicama programa - Partnerstvo za mir
 12. Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka Vlade Republike Hrvatske, od 28. lipnja 2001. godine, u vezi izmjene ovlaštenja za potpisivanje ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Češke Republike.


Nacrt konačnog prijedloga nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, s Programom provedbe nacionalne politke za promicanje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj od 2001. do 2005. godine

Nacrt prijedloga zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica

Nacrt prijedloga zakona o dospjelim, a nenaplaćenim porezima, carini, doprinosima i državnim jamstvima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o Financijskoj agenciji

Nacrt prijedloga zakona o javnoj nabavi

Izvješće o provedbi Plana intervencija u zaštiti okoliša za 2000. godinu

Točka 7.
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Deutsche Bank A.G., London
 2. Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva po kreditu izmedu društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Deutsche Bank A.G., London


Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Deutsche Bank A.G., London

Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva po kreditu izmedu društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Deutsche Bank A.G., London

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Lovran za zaduženje, radi nabavke vatrogasne autocistene

Prijedlog Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izuzimanje nekretnina iz portfelja Agencije i dodjelu tih nekretnina Ministarstvu znanosti i tehnologije i Ministarstvu kulture

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Europske konvencije o suzbijanju terorizma, sastavljene u Strasbourgu 27. siječnja 1977. godine

Prijedlog odluke o imenovanju članova Meduresorske radne skupine za suradnju Republike Hrvatske s NATO-om i članicama programa - Partnerstvo za mir

Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka Vlade Republike Hrvatske, od 28. lipnja 2001. godine, u vezi izmjene ovlaštenja za potpisivanje ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Češke Republike.