119. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju     
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem                                                                                                              
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju                                           
                         
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima                                                                                                              
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (EU)                                                                        
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (EU)                                                                            
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o Državnom inspektoratu                                                 
 
8.         Nacrt prijedloga zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu                                                                                     
 
 
9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji                                                                                             

10.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji                     

11.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata                                                                                   

12.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o lovstvu (EU)                                                 

13.       Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ (EU)                                                         

14.       14.1.  Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike  Hrvatske u misiji potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu

14.2. Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije „EUNAVFOR MED SOPHIA“

14.3. Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj

14.4. Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u   operaciji potpore miru KFOR na Kosovu

14.5.  Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „NATO MISIJI U IRAKU“

14.6.  Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „EU NAVFOR Somalija ATALANTA“

14.7.  Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda                              
 
15.       Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u međunarodnoj vježbi o upravljanju kibernetičkim prijetnjama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora „Cyber Coalition 2018“                                                                            

16.       Izvješće o provedenoj provjeri broja i vjerodostojnosti potpisa birača te zakonitosti postupka prikupljanja potpisa birača iz zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative „Narod odlučuje“ o izmjeni članka 72. Ustava Republike Hrvatske i o dopuni Ustava Republike Hrvatske člankom 72.a te građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj“                                                                       
 
17.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Radoboj za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            b)         Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Općini Brinje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak              
 
18.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje i opremanja nove građevine Opće bolnice Pula                                  
19.      Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta                              
 
20.       Godišnji izvještaj o radu i poslovanju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za 2017. godinu                                                                                    

21.       Prijedlozi odluka o pokretanju postupka za sklapanje:
 
a)         Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Ekvadora o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica
b)         Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda.                                                                     


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlozi stajališta za sastanak:
 
            a)         Europskog vijeća - članak 50., 17. listopada 2018. godine
b)         Europskog vijeća, 18. listopada 2018. godine                                     
  
2.         Zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za dostavu očitovanja  (povjerljivo)                                                                                                              
           
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                 
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće                                                                                                  
 
5. Kadrovska pitanja
 
6.Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti