120. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je danas, 26. svibnja 2022., održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Zaključak o davanju prethodne suglasnosti predstavnicima Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu te Zaključak o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o Registru osoba s invaliditetom.

Materijal sa današnje sjednice dostupan je putem poveznica: 

1.           Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavnicima Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
 
2.           Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o Registru osoba s invaliditetom.                                                                                               
 

Dokumenti