123. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Točka 1.
  1. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
  2. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjirna između Republike Hrvatske i Europske zajednice, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
  3. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica i Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njirna povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 2. Prijedlozi parcijalnih strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću":
  1. informacijska i komunikacijska tehnologija
  2. zaštita okoliša
  3. sažetak
  4. detaljna verzija
 3. Točka 3.
  1. Prijedlog zaključka vezano za provedbu obveza utvrđenih Rezolucijom Vijeća sigumosti 1373, od 28. rujna 2001. godine o suzbijanju terorizma
  2. Prijedlog odluke o osnivanju međuresorske radne skupine za praćenje nacionalne provedbe Rezolucije Vijeća sigumosti 1373, od 28. rujna 2001. godine o suzbijanju terorizma
 4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske
 5. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o javnim cestama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 6. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Okvimog ugovora o zajmu 1379 (2000) za obnovu franjevačkog samostana Male braće u -Dubrovniku, između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 7. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 8. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o carinskoj tarifi za 2001. godinu
 9. Prijedlog uredbe o posebnim uvjetima za obavljanje trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonica
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak emisijom dužničkih vrijednosnih papira u okviru Euro Medium Term Note Programa, u proračunskim godinama 2001. i 2002.
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti INA -Industriji nafte d.d., Zagreb, za izdavanje korporacijskih jamstava vlastitim društvima u inozemstvu INTER INA Ltd., London i INTER INA Ltd., Guernsey
 12. Prijedlozi odluka o davanju državnih jamstava:
  1. Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak i/ili nekoj drugoj domaćoj banci za praćenje financiranja novogradnje 432 u Brodosplit brodogradilištu d.o.o., Split
  2. Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za financiranje izgradnje tegljača ASD tip 3211 novogradnja 127 u Brodogradilištu Viktor Lenac d.d., Rijeka
 13. Prijedlog Oluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu za potporu Programa modernizacije, rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta u 2001. godini
 14. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Ražanac
 15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom odboru Hrvatskih šuma p.o., Zagreb, na Odluku o prijenosu bez naknade prava korištenja grobnog mjesta
 16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja Luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Frapa
 17. Prijedlozi uredbi o određivanju granica pomorskog dobra na dijelu
  1. k.o. Crikvenica
  2. k.o. Hvar
  3. k.o. Šmrika
 18. Prijedlog uredbe o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
 19. Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Helenske Republike o pomorskom prijevozu
 20. Točka 20.
  1. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za globalni zajam Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke i Hrvatske banke za obnovu i razvitak za globalni zajam
 21. Točka 21.
  1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o liberalizaciji trgovine
  2. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Memoranduma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o liberalizaciji trgovine
 22. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora, razmjenom nota, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Japana, o japanskoj darovnici iz područja kulture za 2001. godinu, Hrvatskom narodnom kazalištu "Ivana pl. Zajca" u Rijeci, za nabavku audio-vizualne opreme
 23. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Vijeća Europe o kibernetičkom kriminalu
 24. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora izrneđu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji na području zdravstva i medicine
 25. Prijedlog zaključka u vezi potpisivanja Deklaracije o zaštiti voda u Dunavsko- crnomorskoj regiji, na Ministarskoj konferenciji u Bruxellesu
  NA ZATVORENOJ SJEDNICI VLADE RH
 26. Izjava Vlade Republike Hrvatske o suradnji s Misijom Organizacije za europsku sigurnost (OESS) DOPUNSKA TOČKA


Točka 1.
 1. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 2. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjirna između Republike Hrvatske i Europske zajednice, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 3. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica i Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njirna povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona


Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjirna između Republike Hrvatske i Europske zajednice, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica i Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njirna povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlozi parcijalnih strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću":
 1. informacijska i komunikacijska tehnologija
 2. zaštita okoliša
 3. sažetak
 4. detaljna verzija


informacijska i komunikacijska tehnologija

zaštita okoliša

sažetak

detaljna verzija

Točka 3.
 1. Prijedlog zaključka vezano za provedbu obveza utvrđenih Rezolucijom Vijeća sigumosti 1373, od 28. rujna 2001. godine o suzbijanju terorizma
 2. Prijedlog odluke o osnivanju međuresorske radne skupine za praćenje nacionalne provedbe Rezolucije Vijeća sigumosti 1373, od 28. rujna 2001. godine o suzbijanju terorizma


Prijedlog zaključka vezano za provedbu obveza utvrđenih Rezolucijom Vijeća sigumosti 1373, od 28. rujna 2001. godine o suzbijanju terorizma

Prijedlog odluke o osnivanju međuresorske radne skupine za praćenje nacionalne provedbe Rezolucije Vijeća sigumosti 1373, od 28. rujna 2001. godine o suzbijanju terorizma

Nacrt konačnog prijedloga zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske

Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o javnim cestama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Okvimog ugovora o zajmu 1379 (2000) za obnovu franjevačkog samostana Male braće u -Dubrovniku, između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o carinskoj tarifi za 2001. godinu

Prijedlog uredbe o posebnim uvjetima za obavljanje trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonica

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak emisijom dužničkih vrijednosnih papira u okviru Euro Medium Term Note Programa, u proračunskim godinama 2001. i 2002.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti INA -Industriji nafte d.d., Zagreb, za izdavanje korporacijskih jamstava vlastitim društvima u inozemstvu INTER INA Ltd., London i INTER INA Ltd., Guernsey

Prijedlozi odluka o davanju državnih jamstava:
 1. Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak i/ili nekoj drugoj domaćoj banci za praćenje financiranja novogradnje 432 u Brodosplit brodogradilištu d.o.o., Split
 2. Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za financiranje izgradnje tegljača ASD tip 3211 novogradnja 127 u Brodogradilištu Viktor Lenac d.d., Rijeka


Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak i/ili nekoj drugoj domaćoj banci za praćenje financiranja novogradnje 432 u Brodosplit brodogradilištu d.o.o., Split

Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za financiranje izgradnje tegljača ASD tip 3211 novogradnja 127 u Brodogradilištu Viktor Lenac d.d., Rijeka

Prijedlog Oluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu za potporu Programa modernizacije, rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta u 2001. godini

Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Ražanac

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom odboru Hrvatskih šuma p.o., Zagreb, na Odluku o prijenosu bez naknade prava korištenja grobnog mjesta

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja Luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Frapa

Prijedlozi uredbi o određivanju granica pomorskog dobra na dijelu
 1. k.o. Crikvenica
 2. k.o. Hvar
 3. k.o. Šmrika


k.o. Crikvenica

k.o. Hvar

k.o. Šmrika

Prijedlog uredbe o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Helenske Republike o pomorskom prijevozu

Točka 20.
 1. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za globalni zajam Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke i Hrvatske banke za obnovu i razvitak za globalni zajam


Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za globalni zajam Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke i Hrvatske banke za obnovu i razvitak za globalni zajam

Točka 21.
 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o liberalizaciji trgovine
 2. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Memoranduma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o liberalizaciji trgovine


Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o liberalizaciji trgovine

Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Memoranduma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o liberalizaciji trgovine

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora, razmjenom nota, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Japana, o japanskoj darovnici iz područja kulture za 2001. godinu, Hrvatskom narodnom kazalištu "Ivana pl. Zajca" u Rijeci, za nabavku audio-vizualne opreme

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Vijeća Europe o kibernetičkom kriminalu

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora izrneđu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji na području zdravstva i medicine

Prijedlog zaključka u vezi potpisivanja Deklaracije o zaštiti voda u Dunavsko- crnomorskoj regiji, na Ministarskoj konferenciji u Bruxellesu
NA ZATVORENOJ SJEDNICI VLADE RH


Izjava Vlade Republike Hrvatske o suradnji s Misijom Organizacije za europsku sigurnost (OESS) DOPUNSKA TOČKA