124. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Prijedlog parcijalne strategije razvitka Republike Hrvatske “Hrvatska u 21. stoljeću” - Strategija kultumog razvitka
 2. Točka 2.
  1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
  2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
  3. Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o preuzimanju Zakona o unošenju i raspačavanju inozemnih sredstava masovnog komuniciranja i o inozemnoj informativnoj djelatnosti u Jugoslaviji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
  4. Nacrt prijedloga zakona. o prestanku važenja Zakona o nadležnosti organa uprave u poslovima unošenja, raspačavanja i širenja inozemnih sredstava masovnog komuniciranja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi
 4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o Financijskoj agenciji
 5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o platnom prometu u zemlji
 6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 7. Nacrt konačnog prijedloga zakona o dospjelim a nenaplaćenim porezima, carini, doprinosima i državnim jamstvima
 8. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju pranja novca, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 9. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima
 10. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizacijskim investicijskim fondovima
 11. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 12. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima
 13. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 14. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež
 15. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zemljišnim knjigama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 16. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 17. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 18. Točka 12.
  1. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
  2. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 19. Nacrt konačnog prijedloga zakona o elektroničkom potpisu
 20. Točka 20.
  1. Nacrt prijedloga zakona o potvrdivanju Sporazuma izmedu država stranaka Sjevemoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
  2. Nacrt prijedloga zakona o potvrdivanju Dodatnog protokola Sporazumu izmedu država stranaka Sjevemoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 21. Nacrt prijedloga zakona o plaćanju doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje u 2002. godini, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 22. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o zapošljavanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 23. Nacrt konačnog prijedloga zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak
 24. Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovnom školstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 25. Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o srednjem školstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 26. Nacrt konačnog prijedloga zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva
 27. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama - treće čitanje
 28. Nacrt prijedloga zakona o potvrdivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Poljske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 29. Prijedlog uredbe o osnivanju Regionalnog središta za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa
 30. Prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti odluka Općinskog vijeća Općine Beretinec
 31. Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2001. godine
 32. Izvješće o kretanjima cijena i analiza vanjskotrgovinske razrmjene polioprivredno- prehrambenih proizvoda - realizacija zaključka Hrvatskog sabora
 33. Prijedlog mjerila i kriterija kojima se uređuje postupak, sadržaj i količina privatizacije poljoprivrednog zemljišta
 34. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Bugarske
 35. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o Izvješću o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međunarodnom cestovnom prijevozu
 36. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
 37. Prijedlog odluke o dodjeli humanitarne pomoći Afganistanu >> DOPUNSKA TOČKA <<
 38. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj za zaduženje u inozemstvu >> DOPUNSKA TOČKA <<
 39. Prijedlog odluke o isplati jednokratne pomoći obitelji Oblak >> DOPUNSKA TOČKA <<
 40. Prijedlog zaključka o potpisivanju Pisma namjere koje se odnosi na inicijativu za Međunarodnu komisiju Savskog bazena >> DOPUNSKA TOČKA <<


Prijedlog parcijalne strategije razvitka Republike Hrvatske “Hrvatska u 21. stoljeću” - Strategija kultumog razvitka

Točka 2.
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 3. Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o preuzimanju Zakona o unošenju i raspačavanju inozemnih sredstava masovnog komuniciranja i o inozemnoj informativnoj djelatnosti u Jugoslaviji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 4. Nacrt prijedloga zakona. o prestanku važenja Zakona o nadležnosti organa uprave u poslovima unošenja, raspačavanja i širenja inozemnih sredstava masovnog komuniciranja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona


Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o preuzimanju Zakona o unošenju i raspačavanju inozemnih sredstava masovnog komuniciranja i o inozemnoj informativnoj djelatnosti u Jugoslaviji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona. o prestanku važenja Zakona o nadležnosti organa uprave u poslovima unošenja, raspačavanja i širenja inozemnih sredstava masovnog komuniciranja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi

Nacrt konačnog prijedloga zakona o Financijskoj agenciji

Nacrt konačnog prijedloga zakona o platnom prometu u zemlji

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt konačnog prijedloga zakona o dospjelim a nenaplaćenim porezima, carini, doprinosima i državnim jamstvima

Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju pranja novca, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima

Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizacijskim investicijskim fondovima

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zemljišnim knjigama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Točka 12.
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 2. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona


Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt konačnog prijedloga zakona o elektroničkom potpisu

Točka 20.
 1. Nacrt prijedloga zakona o potvrdivanju Sporazuma izmedu država stranaka Sjevemoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 2. Nacrt prijedloga zakona o potvrdivanju Dodatnog protokola Sporazumu izmedu država stranaka Sjevemoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona


Nacrt prijedloga zakona o potvrdivanju Sporazuma izmedu država stranaka Sjevemoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrdivanju Dodatnog protokola Sporazumu izmedu država stranaka Sjevemoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o plaćanju doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje u 2002. godini, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o zapošljavanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt konačnog prijedloga zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak

Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovnom školstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o srednjem školstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt konačnog prijedloga zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama - treće čitanje

Nacrt prijedloga zakona o potvrdivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Poljske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog uredbe o osnivanju Regionalnog središta za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa

Prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti odluka Općinskog vijeća Općine Beretinec

Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2001. godine

Izvješće o kretanjima cijena i analiza vanjskotrgovinske razrmjene polioprivredno- prehrambenih proizvoda - realizacija zaključka Hrvatskog sabora

Prijedlog mjerila i kriterija kojima se uređuje postupak, sadržaj i količina privatizacije poljoprivrednog zemljišta

Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Bugarske

Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o Izvješću o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međunarodnom cestovnom prijevozu

Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Prijedlog odluke o dodjeli humanitarne pomoći Afganistanu >> DOPUNSKA TOČKA

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj za zaduženje u inozemstvu >> DOPUNSKA TOČKA

Prijedlog odluke o isplati jednokratne pomoći obitelji Oblak >> DOPUNSKA TOČKA

Prijedlog zaključka o potpisivanju Pisma namjere koje se odnosi na inicijativu za Međunarodnu komisiju Savskog bazena >> DOPUNSKA TOČKA