125. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Otvoreni dio sjednice

1. Nacrt prijedloga zakona o slatkovodnom ribarstvu (EU)                                      

2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti (EU)                                                                                                                                                                                                                                         

3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (EU)                                                   

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama                 

5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o fiskalnoj odgovornosti (EU)                      

6. Nacrt prijedloga zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma                                                                                                        

7. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima       

8. Nacrt konačnog prijedloga zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu                                                                                                  

9. Nacrt konačnog prijedloga zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama                                                                       

10. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme                                               

11. Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                          

12. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                                                                                    
13. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                                                                  

14. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o poticanju ulaganja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                   

15. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zadrugama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                             

16. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom                                                                                     

17. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije                                                                              

18. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Devetog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije                                                                               

19. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja sa Završnim protokolom                                                                                              
 
20. Izvješće o pregovorima o Globalnom kompaktu o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama                                                                                          
                                                                                                                           
21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga okvirnog sporazuma o suradnji na pripremi projekta "Izgradnja nacionalne dječje bolnice"                                             
 
22. Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine  
                     
23. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Potprojekt br. HR7 (2018)                                                                                                                               

24. Prijedlog odluke o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda
        
25. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju broja državnih službenika s posebnim koeficijentima složenosti poslova u strukturi tijela koja su dobila dozvolu za rad od Europske komisije za upravljanje sredstvima Europske unije, u tijelima uključenim u sustav upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u financijskoj perspektivi Europske unije 2007.–2013. i sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskoj perspektivi Europske unije 2014.–2020.                                                                                       
 
26.  Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe na lokaciji između otoka Iža i otočića Sridnji, na području Grada Zadra                                
 
27. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Primošten za zaduženje kod OTP banke d.d., Zadar                                                                                                               
 
28. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
      a) Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                                                        
      b) Prijedlog zakona o toplinarstvu (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta u Hrvatskome saboru)                                                                                  
 
29. Izvješće o radu Ureda za ravnopravnost spolova u 2017. godini                
 
30. Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2017. godinu, s financijskim pokazateljima                                                                                    

31. Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2017. godinu
 
32. Nacrt prijedloga odluke o deklariranju snaga u Borbenu skupinu Europske unije pod vodstvom Republike Poljske                                                                        
 
33. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o kulturnoj suradnji       
 
34. Prijedlozi zaključaka u vezi s:
     a) Memorandumom o suglasnosti o suradnji između Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Republike Azerbajdžana
     b) Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Republike Kazahstana               
     c) Sporazumom između Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Republike Hrvatske i Nuklearne regulatorne komisije Sjedinjenih Američkih Država o razmjeni tehničkih informacija i suradnji na području nuklearne sigurnosti.                            
35.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad humanitarnim koncertom za Vukovar, zbora Pax et Bonum iz Gradišća, Republika Austrija (Zagreb, 13. listopada 2019. godine).     
                                                            

Zatvoreni dio sjednice

1.             Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove – proračun (ECOFIN Budget), 16. studenoga 2018. godine                                                                   
b)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 19. studenoga 2018. godine     
c)         Vijeće za opće poslove – članak 50. (GAC – Art. 50), 19. studenoga 2018.  godine                            
d)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 19. studenoga 2018. godine 
e)         Vijeće za vanjske poslove u formatu ministara obrane  (FAC Defence), 19. i 20. studenoga 2018. godine                                                                          
 
2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o donošenju Bilance strateških robnih zaliha (vrlo tajno)
                                                                                                                                             
3. a) Prijedlog odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna strateških robnih zaliha za 2017. godinu i utvrđivanju Izvješća o upravljanju za 2017. godinu (vrlo tajno)
    b) Prijedlog odluke o knjiženju manjkova i otpisa roba, te rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstva za robne zalihe, po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2017. godine  (vrlo tajno)                                                                        

4. Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)
                                                                                                                
5. Nacrt prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zatvaranje Konzulata (ograničeno)
                                            
6. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće     
                                                                                                                                                                                                       
7. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće                                                                                                  
                                                       
8. Kadrovska pitanja
 
9.Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti