125. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Prijedlog izjašnjenja Vlade o podnesenim amandmanima i Prijedlog amandmana Vlade na:
  1. Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu
  2. Konačni prijedlog zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu
 2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o osiguranju
 3. Nacrt prijedloga zakona o bankama
 4. Nacrt prijedloga zakona o tržištu vrijednosnih papira
 5. Nacrt prijedloga zakona o postupku preuzimanja dioničkih društava
 6. Nacrt prijedloga zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara
 7. Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 8. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke i Hrvatskih željeznica za obnovu željezničke pruge na V .c. koridoru, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 9. Nacrt konačnog prijedloga zakona o osobnoj iskaznici
 10. Nacrt prijedloga zakona o zaštiti i spašavanju
 11. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije u borbi protiv međunarodne nedopušene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 12. Prijedlog uredbe o Carinskoj tarifi za 2002. godinu
 13. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona
 14. Prijedlog uredbe o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredno-prehrambene proizvode podrijetlom iz zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije i zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o slobodnoj trgovini i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, u 2002. godini >> SKINUTO S DNEVNOG REDA (NA ZATVORENI DIO SJEDNICE)<<
 15. Prijedlog uredbe o računanju vremena u 2002. godini
 16. Točka 16.
  1. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano finciranje domova za starije i nemoćne osobe u 2002. godini
  2. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrijev u 2002. godini
  3. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2002. godini
  4. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2002. godini
  5. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2002. godini
 17. Točka 17.
  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti HŽ-Hrvatskim željeznicama d.o.o., za kreditno zaduženje kod Reiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Riječke banke d.d., Rijeka i Zagrebačke banke d.d., Zagreb
  2. Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje HŽ - Hrvatskih željeznica d.o.o., kod Reiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Riječke banke d.d., Rijeka i Zagrebačke banke d.d., Zagreb
 18. Prijedlozi odluka o izmjeni i dopuni:
  1. Odluke o davanju državnog jamstva po ugovorima o novogradnji 682 i 683 Brodogradilišta "3. Maj" d.d., Rijeka
  2. Odluke o davanju državnog jamstva po ugovorima Brodogradilišta "3. Maj" d.d., Rijeka, za gradnju dva tankera
 19. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:
  1. ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  2. za prodaju dionica trgovaekih društava Bagat precizna mehanika d.d., Zadar, Drvna industrija Papuk d.d., Pakrac, Hana d.d., Našice, Predionica Zagreb d.d., Zagreb, Slatine d.d., Ivankovo i Turisthotel -Paklenica d.d., Starigrad, iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Varaždinske Toplice za zaduženje kod Varaždinske banke d.d., Varaždin
 21. Prijedlozi uredbi o određivanju granica pomorskog dobra na dijelu:
  1. k.o. Komiža
  2. k.o. Okrug
  3. k.o. Umag
 22. Prijedlog odluke o osnivanju Meduresorskog kontrolnog tijela za realizaciju Programa hrvatskog inovacijskog tehnologijskog razvitka
 23. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Armenije o suradnji na području zdravstva i medicine
 24. Prijedlog za izmjenu članova izaslanstva Republike Hrvatske za vođenje pregovora i sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uređenju imovinsko-pravnih odnosa


Prijedlog izjašnjenja Vlade o podnesenim amandmanima i Prijedlog amandmana Vlade na:
 1. Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu
 2. Konačni prijedlog zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu


Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu

Konačni prijedlog zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu

Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o osiguranju

Nacrt prijedloga zakona o bankama

Nacrt prijedloga zakona o tržištu vrijednosnih papira

Nacrt prijedloga zakona o postupku preuzimanja dioničkih društava

Nacrt prijedloga zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara

Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke i Hrvatskih željeznica za obnovu željezničke pruge na V .c. koridoru, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt konačnog prijedloga zakona o osobnoj iskaznici

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti i spašavanju

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije u borbi protiv međunarodne nedopušene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog uredbe o Carinskoj tarifi za 2002. godinu

Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona

Prijedlog uredbe o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredno-prehrambene proizvode podrijetlom iz zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije i zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o slobodnoj trgovini i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, u 2002. godini >> SKINUTO S DNEVNOG REDA (NA ZATVORENI DIO SJEDNICE)

Prijedlog uredbe o računanju vremena u 2002. godini

Točka 16.
 1. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano finciranje domova za starije i nemoćne osobe u 2002. godini
 2. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrijev u 2002. godini
 3. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2002. godini
 4. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2002. godini
 5. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2002. godini


Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano finciranje domova za starije i nemoćne osobe u 2002. godini

Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrijev u 2002. godini

Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2002. godini

Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2002. godini

Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2002. godini

Točka 17.
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti HŽ-Hrvatskim željeznicama d.o.o., za kreditno zaduženje kod Reiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Riječke banke d.d., Rijeka i Zagrebačke banke d.d., Zagreb
 2. Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje HŽ - Hrvatskih željeznica d.o.o., kod Reiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Riječke banke d.d., Rijeka i Zagrebačke banke d.d., Zagreb


Prijedlog odluke o davanju suglasnosti HŽ-Hrvatskim željeznicama d.o.o., za kreditno zaduženje kod Reiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Riječke banke d.d., Rijeka i Zagrebačke banke d.d., Zagreb

Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje HŽ - Hrvatskih željeznica d.o.o., kod Reiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Riječke banke d.d., Rijeka i Zagrebačke banke d.d., Zagreb

Prijedlozi odluka o izmjeni i dopuni:
 1. Odluke o davanju državnog jamstva po ugovorima o novogradnji 682 i 683 Brodogradilišta "3. Maj" d.d., Rijeka
 2. Odluke o davanju državnog jamstva po ugovorima Brodogradilišta "3. Maj" d.d., Rijeka, za gradnju dva tankera


Odluke o davanju državnog jamstva po ugovorima o novogradnji 682 i 683 Brodogradilišta "3. Maj" d.d., Rijeka

Odluke o davanju državnog jamstva po ugovorima Brodogradilišta "3. Maj" d.d., Rijeka, za gradnju dva tankera

Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:
 1. ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 2. za prodaju dionica trgovaekih društava Bagat precizna mehanika d.d., Zadar, Drvna industrija Papuk d.d., Pakrac, Hana d.d., Našice, Predionica Zagreb d.d., Zagreb, Slatine d.d., Ivankovo i Turisthotel -Paklenica d.d., Starigrad, iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje


ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

za prodaju dionica trgovaekih društava Bagat precizna mehanika d.d., Zadar, Drvna industrija Papuk d.d., Pakrac, Hana d.d., Našice, Predionica Zagreb d.d., Zagreb, Slatine d.d., Ivankovo i Turisthotel -Paklenica d.d., Starigrad, iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Varaždinske Toplice za zaduženje kod Varaždinske banke d.d., Varaždin

Prijedlozi uredbi o određivanju granica pomorskog dobra na dijelu:
 1. k.o. Komiža
 2. k.o. Okrug
 3. k.o. Umag


k.o. Komiža

k.o. Okrug

k.o. Umag

Prijedlog odluke o osnivanju Meduresorskog kontrolnog tijela za realizaciju Programa hrvatskog inovacijskog tehnologijskog razvitka

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Armenije o suradnji na području zdravstva i medicine

Prijedlog za izmjenu članova izaslanstva Republike Hrvatske za vođenje pregovora i sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uređenju imovinsko-pravnih odnosa