126. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je danas održala telefonsku sjednicu na kojoj je dana prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, od 15. studenoga 2018. godine, na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 

Dokumenti