13. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice 


1.    Nacrt prijedloga zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                              

2.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)              

3.    Prijedlog uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu                         

4.     4.1.    Prijedlog uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu                                  
        4.2.    Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini                             
        4.3.    Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2016. godini                         
        4.4.    Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini                  
        4.5.    Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini                                  
        4.6.    Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2016. godini                                     
        4.7.     Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini 
                                            
5.    Prijedlozi odluka o obustavi postupka sanacije:

        5.1.    Kliničkog bolničkog centra Zagreb
        5.2.    Kliničkog bolničkog centra Rijeka
        5.3.    Kliničkog bolničkog centra Split
        5.4.    Kliničkog bolničkog centra Osijek
        5.5.    Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice"
        5.6.    Kliničke bolnice Dubrava Zagreb
        5.7.    Kliničke bolnice "Merkur"
        5.8.    Klinike za dječje bolesti Zagreb
        5.9.    Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
        5.10.    Opće bolnice Dubrovnik
        5.11.    Opće bolnice Pula
        5.12.    Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
        5.13.    Opće bolnice Varaždin
        5.14.    Opće bolnice Zadar
        5.15.    Opće bolnice Šibensko-kninske županije
        5.16.    Opće bolnice Bjelovar
        5.17.    Županijske bolnice Čakovec
        5.18.    Opće bolnice Karlovac
        5.19.    Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
        5.20.    Opće županijske bolnice Požega
        5.21.    Opće bolnice "Dr. Ivo Pedišić" Sisak
        5.22.    Opće županijske bolnice Vinkovci
        5.23.    Opće bolnice Virovitica
        5.24.    Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana
        5.25.    Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
        5.26.    Opće bolnice Našice
        5.27.    Opće i veteranske bolnice "Hrvatski ponos" Knin
        5.28.    Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
        5.29.    Neuropsihijatrijske bolnice "Dr. Ivan Barbot" Popovača
        5.30.    Doma zdravlja Gospić
        5.31.    Doma zdravlja Petrinja                                    

6.    Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo branitelja

7.    Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2014. godinu – davanje mišljenja Hrvatskome saboru

8.    Izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini

9.    Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2014. godini

10.    Izvješće o provedenoj politici koncesija za 2014. i 2015. godinu
        
11.    Izvješće o napretku pri poticanju i uporabi energije iz obnovljivih izvora

12.    a)    Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod otoka Kudica, u Iškom kanalu 
          b)     Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac

13.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima
                                                     
14.    Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2016. godini

15.    Prijedlog plana prijma osoblja za 2016. godinu

16.    Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
                                                        
17.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o gospodarskoj suradnji

18.    Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Aneksa I. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa

19.    Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Programa suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za godine 2016. - 2020.

20.    Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o uzajamnom pružanju potpore države domaćina

21.    Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Tanje Vrbat Grgić, u vezi sa zaštitom radnih prava trudnica i rodilja.
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 


1.    Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 11. travnja 2016. godine

2.    Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda u Republici Hrvatskoj

3.    Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za drugi kvartal 2016. godine

4.    a)       Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu
       b)       Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu

5.    Kadrovska pitanja

6.    Informacije, pitanja i prijedlozi.