131. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je danas, 13. srpnja 2022., održala telefonsku sjednicu na kojoj je dala mišljenje Hrvatskom saboru na Prijedlog odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske, s Prijedlogom nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske (predlagatelji: 92 zastupnika u Hrvatskome saboru) te na Prijedlog odluke o pristupanju izmjeni Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, s Prijedlogom nacrta izmjene Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (predlagatelji: 92 zastupnika u Hrvatskome saboru).
 
Materijal sa današnje sjednice dostupan je putem poveznica:

Mišljenje Hrvatskom saboru na Prijedlog odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske, s Prijedlogom nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske

Mišljenje na Prijedlog odluke o pristupanju izmjeni Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, s Prijedlogom nacrta izmjene Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

 

Dokumenti