133. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske


Vlada je danas, 18. srpnja 2022., održala telefonsku sjednicu sa sljedećim točkama: 

1.            Prijedlog uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

2.            Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

3.            Kadrovska pitanja.