135. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je održala telefonsku sjednicu sa sljedećom točkom dnevnog reda:
 
 
1.          Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.