137. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Održana je telefonska sjednica sa sljedećim točkama dnevnog reda:
 
1.            Prijedlog uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata  

2.            Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

3.            Kadrovska pitanja.