141. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je održala telefonsku sjednicu (141.) sa sljedećom točkom dnevnog reda:
 
 1.       Prijedlog uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.