15. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 


1.      a)    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o patentu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
         b)    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o žigu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
         c)    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
         d)    Nacrt prijedloga zakona izmjenama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
         e)    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona    

2.    a)     Nacrt prijedloga zakona o nabavi i registraciji oružja građana, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
       b)     Nacrt prijedloga zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                

3.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                          

4.    Prijedlog uredbe o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2015. godini (EU)

5.    Prijedlog uredbe o privremenoj izvanrednoj pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva (EU)

6.    Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2016.

7.    Prijedlog zaključka o utvrđivanju smjernica za provedbu planirane politike poboljšanja sigurnosti cesta tijekom planiranja, projektiranja i građenja ceste te tijekom njihove eksploatacije i održavanja   
 
8.    Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru                         

9.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

9.1.    Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona 
9.2.    Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe mjera utvrđenih Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. Godine
9.3.    Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2015. godinu
9.4.    Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2015. godinu    
9.5.    Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2015. godinu    
9.6.    Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova PBZ CROATIA OSIGURANJE za 2015. godinu
    
9.7.    Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članaka 110., 111. i 112. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 79/06 i 105/06 – ispravak) (predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora)

10.    Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za 2015. godinu 

11.    Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, za veljaču 2016. godine 

12.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Osijeku za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar 

13.    Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona 

14.    Prijedlog odluke o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja

15.    Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast     
       
16.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2016. godinu 

17.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača 

18.    Prijedlog rješenja o istovremenom raspuštanju Gradskog vijeća Grada Vrgorca i razrješenju gradonačelnika Grada Vrgorca i njegovog zamjenika
      
19.    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, za sklapanje ugovora s Ministarstvom zdravlja o preuzimanju ispunjenja obveza plaćanja po sklopljenom Ugovoru o nabavi usluga podrške održavanja i nadogradnje programske osnovice središnjeg dijela informacijskog sustava CEZIH u razdoblju od dvije godine od nastanka Ugovora

20.    a)    Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
          b)    Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku 

21.    Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Republike  Hrvatske i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima 

22.    Prijedlog odluke o rezervama uz Konvenciju od 18. prosinca 1997., sastavljenu na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o uzajamnoj pomoći i suradnji među carinskim upravama 

23.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda 

24.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o kulturnoj suradnji 

25.    Prijedlozi zaključaka u vezi s:

        a)    Protokolom Petnaestog zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije
        b)    Protokolom Petog zasjedanja Mješovitog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
            

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice 1.    Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 21.travnja 2016. godine

2.    Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti od 26. veljače 2016. godine br. 2016/2008, u vezi s očuvanjem prirodnih staništa i divlje faune i flore

3.    Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije br. C-686/15 

4.    Zahtjevi i prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o dopuni Zakona o nadzoru državne granice (Narodne novine, broj 27/16) i Zakona o dopuni Zakona o obrani (Narodne novine, broj 27/16) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske

5.    Izvršenje plana zakonodavnih aktivnosti za II. kvartal 2016. godine

6.    Kadrovska pitanja 

7.    Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti