15. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

 1. a) Prijedlog akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva
            b) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za smanjenje i ukidanje neporeznih davanja
            c) Prijedlog zaključka o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti
 1. Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (EU)
 
 1. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (EU)
 
 1. Prijedlog uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (EU)
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
 1.  Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 1. Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2015. godinu i Izvješće o izvršenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2015. godinu  
 2. Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2015. godinu           
 1. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu
 
 1. Izvješće o provedbi Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine, u razdoblju od 2014. do 2015. godine
 2. Izvješće o provedbi mjera iz Akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine, u 2015. godini
 
 1. Izvješće o provedbi Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017. godine, za 2015. godinu
 
 1. Godišnje izvješće o poslovanju i završni račun Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za 2015. godinu
 
 1. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj
 
 1. Prijedlog odluke o provedbi Uredbe (EU, Euroatom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (EU)       
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Pravosudne akademije
 
 1. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad svečanošću otvaranja Stalnog postava Zbirke Bauer (Vukovar, 14. siječnja 2017. godine) 
 
 1. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj obrambenoj suradnji
 
 1. Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom saveznog ministra obrane i sporta Republike Austrije, ministra obrane Republike Hrvatske, ministra obrane Češke Republike, ministra obrane Republike Slovenije u vezi sa Srednjoeuropskom obrambenom suradnjom (CEDC)                                 
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o donošenju Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za 2016. godine
 2. Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora
 3. Kadrovska pitanja
 4. Informacije, pitanja i prijedlozi. 

Dokumenti