150. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata 

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

4.         a)      Prijedlog odluke o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala
            b)      Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala

5.         a)       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Zagreb, za sklapanje ugovora za nabavu nadogradnje MR uređaja za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
            b)       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo za sklapanje ugovora za nabavu pribora i potrošnog materijala za aparat Illumina Nextseq 550

6.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju pilot-projekta povoljnijega javnog željezničkog prijevoza studenata

7.         Prijedlog odluke o donošenju Izmjena Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine

8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja 

9.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Dodatka Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici

10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Virovitici za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

11.       a)     Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
            b)     Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2
            c)     Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“
            d)     Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda

12.       Prijedlog odluke o vraćanju u vlasništvo Družbi sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskoga nekretnine u Sisku oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

13.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            a)      Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za sport za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
            b)      Godišnje izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu            

14.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad konferencijom „Izazov promjene“

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 26. rujna 2022. 

2.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

3.         Prijedlog odluke o implementaciji Mjera odgovora na krize (tajno)

4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.