158. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Otvoreni dio


1.         Nacrt prijedloga zakona o Popisu poljoprivrede 2020., s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                                                    
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani               
 
3.         Godišnje izvješće o obrani za 2018. godinu                                            
 
4.         Prijedlog odluke o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Zahtjeva za uspostavu bliske suradnje između Hrvatske narodne banke i Europske središnje banke
                                                                                                                                          
5.         Prijedlog zaključka o povećanju alokacije za “Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona”                                                                                                                 
 
6.         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu                                                                                                     
 
7.         Prijedlog uredbe o Tarifi sudskih pristojbi                                                     
 
8.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka raspolaganja nekretninama u svrhu realizacije izgradnje zone turističke namjene na području Hidrobaze u Gradu Puli, utvrđivanju početne naknade, uvjeta za ponuditelja, kriterija za izbor najpovoljnijeg ponuditelja, uvjeta i rokova za realizaciju te imenovanju Povjerenstva za ocjenu ponuda                                                                                                                               

9.         Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)                               
 
10.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje ugovora o nabavi i osiguravanju dostupnosti inozemnih znanstvenih elektroničkih časopisa i baza podataka u 2019. godini                                       
 
11.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, za financiranje projekta "Unapređenje infrastrukture luke Rijeka - produbljenje južnog veza na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata"                                                        
 
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti i prihvaćanju suorganizacije 64. sastanka Komisije za Europu Svjetske turističke organizacije (UNWTO) i radionice "Rast, inovacije i partnerstvo" (Zagreb, 27. do 30. svibnja 2019. godine)              
 
13.       Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. godine                                                                                            
 
14.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Republike Kazahstana o suradnji u područjima obrazovanja i znanosti           
 
15.       Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkim zapisnikom 10. sjednice Mješovite vladine komisije Hrvatska – Baden – Wuerttemberg.                                  

 

Zatvoreni dio


1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)         Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir) (COMPET), 27. i 28. svibnja 2019. godine                               
            b)         Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 27. svibnja 2019. godine                                                                                      
 
2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                 
 
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu   – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                            

4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti