16. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (EU)
 
 1. Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ (EU)
 
 1. Prijedlog uredbe o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (EU)
 
 
 1. Prijedlog akcijskog plana za smanjenje identificiranih rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Zračna luka Dubrovnik d.o.o. za kreditno zaduženje kod Europske investicijske banke radi financiranja projekta «Razvoj zračne luke Dubrovnik»
 
 
 1. a) Prijedlog odluke o otpisu potraživanja s osnove kamata
 
       b) Prijedlog odluke o otpisu duga s osnove kamata dužnicima – fizičkim osobama

 
 1. Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za prvo polugodište 2016. – davanje mišljenja Hrvatskome saboru
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sporazumni prestanak primjene Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na karipski dio Nizozemske (otoci Bonaire, Sint Eustatius i Saba), i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata
 
 
 1. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, za studeni 2016. godine
 
 1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o provedbi Pilot projekta za upravljanje ljudskim potencijalima
 
 
 1. Prijedlog odluke o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Vlade Republike Hrvatske
 
 1. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

       a) dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s troškovima nastalima radi promjene naziva ministarstava  

       b) Božice Makar i dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s financiranjem gradnje osnovnih i srednjih škola i sportskih dvorana po modelu javno-privatnog partnerstva u Varaždinskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji  

       c) Domagoja Hajdukovića, u vezi s planom izvršenja i nositeljima «Projekta Slavonija»     

       d) prof. dr. sc. Miroslav Tuđmana, u vezi sa znanstvenim istraživanjima pretvorbe i privatizacije u Republici Hrvatskoj


       

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

 1. Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), 16. siječnja 2017. godine
 
 1. Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na:

       a) Obrazloženo mišljenje Europske komisije, br. 2016/0341 u vezi s potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine  

       b) Obrazloženo mišljenje Europske komisije, br. 2015/4023 u vezi s otpadom  

       c) Pismo službene obavijesti Europske komisije, br. 2016/2128 u vezi s odobalnim naftnim i plinskim djelatnostima  

 
 1. Prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom članka 12. stavaka 1., 3. i 4. i članka 43. stavka 1. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (Narodne novine, broj 77/14) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske
 
 1. Kadrovska pitanja
 
 
 1. Informacije, pitanja i prijedlozi


 
 
 

Dokumenti