17. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1.         Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za pregovore s Mol Hungarian Oil&Gas PLC vezano uz mogući otkup dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA- Industrija nafte d.d., Zagreb  

2.         Nacrt prijedloga zakona o koncesijama (EU)                                                
 
3.         Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti Hrvatskoj gospodarskoj komori za osnivanje predstavništava Hrvatske gospodarske komore u Narodnoj Republici Kini, Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini, Republici Turskoj, Saveznoj Republici Njemačkoj, Talijanskoj Republici i Republici Austriji                                                               
 
4.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta zajedničke izjave o namjeri između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području sprječavanja katastrofa i reagiranja u hitnim situacijama                                           
 
5.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
           
a)         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i HSU-a u Hrvatskome saboru)                                                                                         
b)         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o područjima posebne državne skrbi (predlagatelj: Darinko Dumbović, zastupnik u Hrvatskome saboru)    
c)         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                                                                              
d)        Godišnje izvješće Financijske agencije za 2015. godinu                       
e)         Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti sustava javne nabave u trgovačkim društvima                                                                                              
 
6.         Prijedlozi odluka o utvrđivanju:
 
a)         Prijedloga urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Vršna zona“, Medvednica, za javnu raspravu
b)        Prijedloga urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“, Medvednica, za javnu raspravu                                                   
 
7.         a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima
b)        Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima
                                                                                                                                           
8.         Prijedlozi odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali:
 
            a)         za polja A, C i E
            b)         za polja B, D i F
            c)         za polja I., II., III. i IV.                                                                   
 
9.         Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mongolije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica.            
           
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 23. siječnja 2017. godine                                                                              
 
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na Pisma službene obavijesti Europske komisije od 24. studenoga 2016. godine:
 
a)         broj 2016/0756, u vezi s uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja u statusu sezonskih radnika
b)        broj 2016/0757, u vezi sa zamrzavanjem i oduzimanjem predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji
c)         broj 2016/0758, u vezi s uspostavom okvira za prostorno planiranje morskog područja
d)        broj 2016/0759, u vezi s računima za plaćanje
e)         broj 2016/0760 i 2016/0761, u vezi s tkivima i stanicama                                  
 
3.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj (ograničeno)                                                                                
 
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                                            
 
5.         Kadrovska pitanja
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
 

Dokumenti