170. sjednica Vlade Republike Hrvatske - Koprivnica

Dnevni red


 1. Projekti od značaja za Grad Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju
  1. Prijedlog zaključaka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju Programa regionalnog vodovoda Koprivničko-križevačke županije
  2. Prijedlog zaključka u vezi s izgradnjom brze ceste Gradec – Koprivnica – Gola
   1. Prijedlog zaključka u vezi s projektom Podravska brza cesta
   2. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenu studije isplativosti izgradnje Podravske brze ceste
  3. Prijedlog zaključka u vezi s izgradnjom regionalne ceste Kalnik – Ljubeščica
  4. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Programa rehabilitacije mreže državnih cesta (Betterment II)
  5. Prijedlog zaključka u vezi s Programom sanacije onečišćenja okoliša na lokaciji praonice i dezinfekcijske stanice Hrvatskih željeznica u Botovu
   1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju programa restrukturiranja i konsolidacije Sloge - tvornice obuće d.d., Koprivnica
   2. Prijedlog odluke o stjecanju udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu društva Sloga – tvornica obuće d.d., Koprivnica
  6. Prijedlog zaključka o davanju potpore Programu gospodarske uporabe geotermalne energije na lokaciji Lunjkovec – Kutnjak u Koprivničko-križevačkoj županiji
  7. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje:
   1. Gradu Križevcima, za refinanciranje kredita kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Podružnica Ivanić Grad
   2. Gradu Križevcima, za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Podružnica Ivanić Grad
   3. Gradu Đurđevcu, za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
  8. Osnivanje poduzetničkih zona:
   1. Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u korist Grada Križevaca u svrhu izgradnje poduzetničke zone Gornji Čret
   2. Prijedlog zaključka o davanju potpore razvoju poduzetničke zone u Koprivničkom Ivancu osnivanjem prava građenja
  9. Prijedlozi odluka o davanju na korištenje:
   1. objekta i zemljišta bivše karaule Mekiš Općini Podravske Sesvete u svrhu gospodarsko-turističkog razvoja
   2. objekta i zemljišta bivše karaule Šoderica Lovačkoj udruzi Fazan iz Drnja za potrebe prenamjene u lovački dom
   3. objekta i zemljišta bivše karaule u naselju Ždala Općini Gola za potrebe uređenja izletišta i kampova
  10. Prijedlog zaključka u vezi sa stavljanjem u funkciju vojarne Ban Stjepan Lacković i Doma Hrvatske vojske u Križevcima
  11. Prijedlog odluke o vraćanju u vlasništvo Družbi kćeri Božje ljubavi, Provincijalat Zagreb – Koprivnica, samostana u Koprivnici, oduzetog za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
  12. Prijedlog zaključka o davanju potpore Vlade Republike Hrvatske donošenju odluke Hrvatskih željeznica d.o.o. o prijenosu nekretnine Konačište u Koprivnici
  13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na prijedlog promjene sjedišta Hrvatskog stočarskog centra iz Zagreba u Križevce
  14. Prijedlog zaključka o potpori Vlade Republike Hrvatske izgradnji nove zgrade Gimnazije u Koprivnici modelom javnog privatnog partnerstva
 2. Točka 2.
  1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
  2. Nacrt prijedloga zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
  3. Nacrt prijedloga zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
  4. Nacrt prijedloga zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (EU)
 3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
 4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 5. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 6. Nacrt prijedloga zakona o oružju (EU)
 7. Nacrt konačnog prijedloga zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja


Projekti od značaja za Grad Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju
 1. Prijedlog zaključaka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju Programa regionalnog vodovoda Koprivničko-križevačke županije
 2. Prijedlog zaključka u vezi s izgradnjom brze ceste Gradec – Koprivnica – Gola
  1. Prijedlog zaključka u vezi s projektom Podravska brza cesta
  2. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenu studije isplativosti izgradnje Podravske brze ceste
 3. Prijedlog zaključka u vezi s izgradnjom regionalne ceste Kalnik – Ljubeščica
 4. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Programa rehabilitacije mreže državnih cesta (Betterment II)
 5. Prijedlog zaključka u vezi s Programom sanacije onečišćenja okoliša na lokaciji praonice i dezinfekcijske stanice Hrvatskih željeznica u Botovu
  1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju programa restrukturiranja i konsolidacije Sloge - tvornice obuće d.d., Koprivnica
  2. Prijedlog odluke o stjecanju udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu društva Sloga – tvornica obuće d.d., Koprivnica
 6. Prijedlog zaključka o davanju potpore Programu gospodarske uporabe geotermalne energije na lokaciji Lunjkovec – Kutnjak u Koprivničko-križevačkoj županiji
 7. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje:
  1. Gradu Križevcima, za refinanciranje kredita kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Podružnica Ivanić Grad
  2. Gradu Križevcima, za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Podružnica Ivanić Grad
  3. Gradu Đurđevcu, za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
 8. Osnivanje poduzetničkih zona:
  1. Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u korist Grada Križevaca u svrhu izgradnje poduzetničke zone Gornji Čret
  2. Prijedlog zaključka o davanju potpore razvoju poduzetničke zone u Koprivničkom Ivancu osnivanjem prava građenja
 9. Prijedlozi odluka o davanju na korištenje:
  1. objekta i zemljišta bivše karaule Mekiš Općini Podravske Sesvete u svrhu gospodarsko-turističkog razvoja
  2. objekta i zemljišta bivše karaule Šoderica Lovačkoj udruzi Fazan iz Drnja za potrebe prenamjene u lovački dom
  3. objekta i zemljišta bivše karaule u naselju Ždala Općini Gola za potrebe uređenja izletišta i kampova
 10. Prijedlog zaključka u vezi sa stavljanjem u funkciju vojarne Ban Stjepan Lacković i Doma Hrvatske vojske u Križevcima
 11. Prijedlog odluke o vraćanju u vlasništvo Družbi kćeri Božje ljubavi, Provincijalat Zagreb – Koprivnica, samostana u Koprivnici, oduzetog za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
 12. Prijedlog zaključka o davanju potpore Vlade Republike Hrvatske donošenju odluke Hrvatskih željeznica d.o.o. o prijenosu nekretnine Konačište u Koprivnici
 13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na prijedlog promjene sjedišta Hrvatskog stočarskog centra iz Zagreba u Križevce
 14. Prijedlog zaključka o potpori Vlade Republike Hrvatske izgradnji nove zgrade Gimnazije u Koprivnici modelom javnog privatnog partnerstva


Prijedlog zaključaka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju Programa regionalnog vodovoda Koprivničko-križevačke županije

Prijedlog zaključka u vezi s izgradnjom brze ceste Gradec – Koprivnica – Gola
 1. Prijedlog zaključka u vezi s projektom Podravska brza cesta
 2. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenu studije isplativosti izgradnje Podravske brze ceste


Prijedlog zaključka u vezi s projektom Podravska brza cesta

Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenu studije isplativosti izgradnje Podravske brze ceste

Prijedlog zaključka u vezi s izgradnjom regionalne ceste Kalnik – Ljubeščica

Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Programa rehabilitacije mreže državnih cesta (Betterment II)

Prijedlog zaključka u vezi s Programom sanacije onečišćenja okoliša na lokaciji praonice i dezinfekcijske stanice Hrvatskih željeznica u Botovu
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju programa restrukturiranja i konsolidacije Sloge - tvornice obuće d.d., Koprivnica
 2. Prijedlog odluke o stjecanju udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu društva Sloga – tvornica obuće d.d., Koprivnica


Prijedlog zaključka o prihvaćanju programa restrukturiranja i konsolidacije Sloge - tvornice obuće d.d., Koprivnica

Prijedlog odluke o stjecanju udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu društva Sloga – tvornica obuće d.d., Koprivnica

Prijedlog zaključka o davanju potpore Programu gospodarske uporabe geotermalne energije na lokaciji Lunjkovec – Kutnjak u Koprivničko-križevačkoj županiji

Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje:
 1. Gradu Križevcima, za refinanciranje kredita kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Podružnica Ivanić Grad
 2. Gradu Križevcima, za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Podružnica Ivanić Grad
 3. Gradu Đurđevcu, za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb


Gradu Križevcima, za refinanciranje kredita kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Podružnica Ivanić Grad

Gradu Križevcima, za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Podružnica Ivanić Grad

Gradu Đurđevcu, za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

Osnivanje poduzetničkih zona:
 1. Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u korist Grada Križevaca u svrhu izgradnje poduzetničke zone Gornji Čret
 2. Prijedlog zaključka o davanju potpore razvoju poduzetničke zone u Koprivničkom Ivancu osnivanjem prava građenja


Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u korist Grada Križevaca u svrhu izgradnje poduzetničke zone Gornji Čret

Prijedlog zaključka o davanju potpore razvoju poduzetničke zone u Koprivničkom Ivancu osnivanjem prava građenja

Prijedlozi odluka o davanju na korištenje:
 1. objekta i zemljišta bivše karaule Mekiš Općini Podravske Sesvete u svrhu gospodarsko-turističkog razvoja
 2. objekta i zemljišta bivše karaule Šoderica Lovačkoj udruzi Fazan iz Drnja za potrebe prenamjene u lovački dom
 3. objekta i zemljišta bivše karaule u naselju Ždala Općini Gola za potrebe uređenja izletišta i kampova


objekta i zemljišta bivše karaule Mekiš Općini Podravske Sesvete u svrhu gospodarsko-turističkog razvoja

objekta i zemljišta bivše karaule Šoderica Lovačkoj udruzi Fazan iz Drnja za potrebe prenamjene u lovački dom

objekta i zemljišta bivše karaule u naselju Ždala Općini Gola za potrebe uređenja izletišta i kampova

Prijedlog zaključka u vezi sa stavljanjem u funkciju vojarne Ban Stjepan Lacković i Doma Hrvatske vojske u Križevcima

Prijedlog odluke o vraćanju u vlasništvo Družbi kćeri Božje ljubavi, Provincijalat Zagreb – Koprivnica, samostana u Koprivnici, oduzetog za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Prijedlog zaključka o davanju potpore Vlade Republike Hrvatske donošenju odluke Hrvatskih željeznica d.o.o. o prijenosu nekretnine Konačište u Koprivnici

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na prijedlog promjene sjedišta Hrvatskog stočarskog centra iz Zagreba u Križevce

Prijedlog zaključka o potpori Vlade Republike Hrvatske izgradnji nove zgrade Gimnazije u Koprivnici modelom javnog privatnog partnerstva

Točka 2.
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 2. Nacrt prijedloga zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
 3. Nacrt prijedloga zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
 4. Nacrt prijedloga zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (EU)


Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Nacrt prijedloga zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Nacrt prijedloga zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Nacrt prijedloga zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (EU)

Nacrt konačnog prijedloga zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Nacrt konačnog prijedloga zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o oružju (EU)

Nacrt konačnog prijedloga zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Dokumenti