179. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je održala telefonsku sjednicu (179. po redu) sa sljedećim točkama dnevnog reda:
 
1.            Prijedlog uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
2.            Kadrovska pitanja.