187. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         1.1.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 
            1.2.      Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcija planova za 2020. i 2021. godinu, s obrazloženjem, za:
 
                        a)         Hrvatske vode
                        b)         Hrvatske ceste
                        c)         Centar za restrukturiranje i prodaju
                        d)         Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
                        e)         Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
                        f)          Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 
            1.3.      Obrazloženje Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu                                                
            1.4.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu po korisnicima proračuna
 
            1.5.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji            
 
             1.6.     Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila uz Prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i Prijedlog izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu            
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu                                    
 
3.         3.1.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, s obrazloženjem
 
            3.2.      Nacrti prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija planova za 2021. i 2022. godinu, s obrazloženjem, za:
 
                        3.2.1.    Hrvatske vode
                        3.2.2.    Hrvatske ceste
                        3.2.3.    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
                        3.2.4.    Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
                        3.2.5.    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
                        3.2.6.    Centar za restrukturiranje i prodaju
                        3.2.7.    Hrvatske autoceste
                        3.2.8.    Autoceste Rijeka – Zagreb
                        3.2.9.    HŽ Putnički prijevoz
                        3.2.10.  HŽ Infrastrukturu
 
            3.3.      Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu po korisnicima proračuna
 
            3.4.      Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji
 
            3.5.      Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu po korisnicima proračuna i izvorima financiranja
 
            3.6.      Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu po svim izvorima financiranja
 
            3.7.      Račun financiranja državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu – analitika
 
            3.8.      Analitički prikaz podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 
            3.9.      Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu                                     
 
            3.10.    Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila uz Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu i Prijedloge financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu                                                                     
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu                                                                                                
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (EU)                                                                                     
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (EU)
                                                                                                                                   
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona        
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom                                                                                                           
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (EU)                                                                                     
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila                                                                                                                               
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (EU)   
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića                                                                                                         
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                                                                          
 2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu       
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o pomilovanju                                          
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske                                                                           
 
 1. Nacrt prijedloga strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu                                                                                                 
 
 1. Prijedlog uredbe o visini minimalne plaće                                                       
 
 1. Prijedlog odluke o proglašenju 1. faze Projekta Turističko naselje "Uvala Livka, Otok Šolta" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske                                 
 
 1. Prijedlog prvog akcijskog plana za liberalizaciju tržišta usluga                             
 
 1. Prijedlog odluke o prodaji izvanbilančnih količina naftnih derivata iz strateških robnih zaliha                                                                                                                          
 
 1. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za podnošenje kandidature za organizaciju Kvalifikacijskog košarkaškog turnira za Olimpijske igre u Tokiju 2020. (Split, 23. do 28. lipnja 2020. godine)            
            b)         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, radi ispunjavanja obveza Hrvatskog košarkaškog saveza za podnošenje kandidature za organizaciju Kvalifikacijskog košarkaškog turnira za Olimpijske igre u Tokiju 2020. (Split, 23. do 28. lipnja 2020. godine)                                                                    
 
 1. Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o  kriterijima  za  dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.                                               
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                           
 
 
1.        Prijedlog zaključka o usvajanju Memoranduma o suglasnosti za procjenu i uspostavu strateške suradnje (ograničeno)                                                                         
 
2.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)                              
 
3.        Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                               
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće                                                                                      
                                                                                                                                                
5.         Kadrovska pitanja  
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.