19. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice


1.        a)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (EU)
b)        Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
c)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta                                                               
 
2.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                                                      
3.         Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske radi postupanja Vlade Republike Hrvatske vezanih uz najavljenu renacionalizaciju INA-e i privatizaciju 25 posto manje jedne dionice HEP-a (predlagatelji: 19 zastupnika u Hrvatskome saboru) – Prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske                                                                                     
 
4.         Prijedlog uredbe o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2016. godini (EU)                                                                                                
 
5.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru                                                                                        
 
6.         6.1.      Prijedlozi uredbi o:
 
            a)         izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
            b)        izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
 
            c)         izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika
              d)        izmjenama i dopuni Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja
 
 6.2.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja Ministarstvu unutarnjih poslova za novo zapošljavanje na određeno vrijeme                                     
 
7.         Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva                                                                                        
 
8.         Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama  

9.            Prijedlog odluke o načinu podmirivanja potraživanja od trgovačkog društva Cimos d.d.
                                                                      
10.         Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona kojim će se urediti zapošljavanje i rad učenika i studenata
 
11.       Prijedlog odluke o imenovanju Nacionalnog koordinatora za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom                                                                      
 
12.       a)         Prijedlog odluke o davanju prava priređivanja igara na sreću na automatima
b)         Prijedlog odluke o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima
                                                                                                                   
13.       Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine                                                                        
14.       Prijedlog odluke o načinu korištenja dijela viška prihoda nad rashodima Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera"                                    
 
15.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge strane                                 
 
16.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Kuvajta o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih, posebnih i službenih putovnica                                           
 
17.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2016. godinu                
b)         Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
                                                                                                                     
18.       Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2016. za razdoblje travanj – prosinac 2016.                                                                                              
                                                                                             
19.       Prijedlog zaključka u vezi s Tehničkim dogovorom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine o školovanju kadeta Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijama „Vojno vođenje i upravljanje“ i „Vojno inženjerstvo“ Sveučilišta u Zagrebu.
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:          
a)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 6. veljače 2017. godine
b)        Vijeće za opće poslove (GAC), 7. veljače 2017. godine                                                                                           
2.         Prijedlog odluke o ustupanju materijalnih sredstava (povjerljivo)                 
 
3.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)  
 
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                        
 
5.         Kadrovska pitanja
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
 

Dokumenti