215. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

 

 
Vlada je danas, 18. ožujka 2020. godine, održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Zaključak o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu.
 
Također, predstavniku Vlade Republike Hrvatske dana je prethodna suglasnost za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida.
 
Donesen je i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Dokumenti