217. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je danas, 19. ožujka 2020. godine, održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Odluku o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu za nabavu zaštitnih maski za potrebe sprečavanje širenja bolesti "COVID-19".

Naime, Ministarstvo financija zaprimilo je zahtjev Ravnateljstva civilne zaštite i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kojim se traži da se na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske  za 2020. godinu odobre sredstva u iznosu od 18.937.500,00 kuna za isplatu predujma društvu Medical and pharm trading d.o.o. za nabavu zaštitnih maski za potrebe sprečavanja širenja bolesti „COVID-19“ uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Sukladno točki III. Odluke o nabavi i korištenju robe strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera zaštite zdravlja i jačanja nadzora nad širenjem virusa COVID-19 koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 17 . ožujka 2020., nabava tražene robe obavljat će se na teret sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Dokumenti