23. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je danas, 25. studenoga 2020. godine, održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Zaključak o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona.