235. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je održala telefonsku sjednicu (235. po redu) sa sljedećom točkom dnevnog reda:
 
1.            Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.