236. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je održala telefonsku sjednicu (236. po redu) sa sljedećim točkama dnevnog reda:
 
1.            Prijedlog uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
2.            Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.