24. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice


1.         Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima                                                                                 
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (EU)                                                                                                                                  
3.         Nacrt prijedloga zakona o osiguranju radničkih tražbina (EU)                                    
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade                                                                                                                
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o udrugama                                           
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osobnom imenu       
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (EU)                                                                                                     
8.         Prijedlog uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku                                            
 
9.         Prijedlog odluke o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020.                                                                                           
10.       Prijedlozi odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju:
 
a)         Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske               
            b)         Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i  imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                   
            c)         Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske              
            d)         Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                                 
e)         Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                                                                    
11.       Prijedlozi uredbi o unutarnjem ustrojstvu:
 
a)         Ministarstva uprave                                                                                    
b)         Ministarstva vanjskih i europskih poslova                                                       
12.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara                                                                                           
 
13.       Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Potprojekt br. HR6 (2016)                                                
14.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u  Republici Hrvatskoj    (EU)                                                           
15.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću radi informiranja hrvatskih gospodarstvenika i cjelokupne javnosti o mjerama koje provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.                                
16.        Prijedlog odluke o osnivanju povjerenstava za provedbu Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine            
 
17.       Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom                                                                                                            
 
18.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za mlade
                                                                                                                                        
19.       Prijedlog odluke o odobrenju zapošljavanja u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku            
 
20.       a)         Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine
b)         Izvješće o izvršenju godišnjih provedbenih planova statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2014. i 2015. godine                                             
 
21.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2015.          
b)         Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti nabave i pravilnosti korištenja službenih vozila proračunskih korisnika državnog proračuna                    
c)         Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja mineralnim sirovinama                                                                                                 
 
22.       Polugodišnja izvješća o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije i Europskih strukturnih instrumenata za razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 30. lipnja 2016. godine                                                                                                    
23.       Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2015. godinu     
                                                                                                                          
24.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o suglasnosti o suradnji u području određivanja prihvatljivih i pristupačnih cijena lijekova                        
 
25.       Prijedlog zaključka o poništenju Javnog poziva za predlaganje kandidata za člana Vijeća za elektroničke medije te ponovnoj objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za tri člana Vijeća za elektroničke medije                         
 
26.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Crne Gore o suradnji u području zaštite i očuvanja podvodne kulturne baštine                                                                       
 
27.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Slovačke Republike u vezi s načelima za uspostavu i djelovanje kopnene namjenske skupine za specijalne operacije koja će biti na raspolaganju NATO snagama za odgovor – Združenim namjenskim snagama vrlo visoke spremnosti tijekom 2017. godine                                          
28.       a)         Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Irana o gospodarskoj suradnji
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za stavljanje izvan snage Trgovinskog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran
                                                                                                                                               
29.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
            a)         obilježavanjem 500 godina reformacije (Zagreb, 31. listopada 2017. godine)
b)         jubilarnom donatorskom Večeri DORE i obilježavanjem 25 godina neprekinutog humanitarnog djelovanja DORE (Zagreb, 2. ožujka 2017. godine)         
 
30.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
a)         Ranka Ostojića, u vezi s razrješenjima i imenovanjima u Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD)                                                                            
b)         Ana-Marije Petin, u vezi s privatizacijom prirodnih resursa Republike Hrvatske.    
 
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice

 
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), 3. ožujka 2017. godine                                                       
b)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 6. ožujka 2017. godine
c)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 6. ožujka 2017. godine                           
d)         Vijeća za opće poslove (GAC), 7. ožujka 2017. godine                                  
 
2.         Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje malih brodica za spašavanje s autoprikolicom za transport i strojeva za punjenje vreća pijeskom iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno)                                                                                                                                          
3.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju nacionalnih koordinatora implementacije Mjera odgovora na krize Organizacije Sjevernoatlantskoga ugovora u Republici Hrvatskoj i o njihovim zaduženjima (ograničeno)                        
 
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti                                                              
 
5.         Kadrovska pitanja
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.  

Dokumenti