250. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.    Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

V.   Paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena

2.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije 

3.    Prijedlog odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda u trgovini na malo

4.    Prijedlog odluke o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama radi ublažavanja posljedica porasta cijena

5.    Prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi, mirovinskome sustavu i sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata radi ublažavanja posljedica rasta troškova života  

6.    Prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života 

7.    Prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

8.    Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći osobama u privremenom smještaju za stradale u potresu 

9.    Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

10.  Prijedlog odluke o donošenju Izmjena Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini

11.  Prijedlog zaključka u vezi s mjerama revitalizacije pogođenih poljoprivrednih gospodarstava i ublažavanja ekonomskih posljedica afričke svinjske kuge

12.  Prijedlog zaključka o uspostavi financijskih proizvoda namijenjenih investicijama i obrtnim sredstvima za poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda za 2023. i 2024. godinu                                                                            
 
                    * * * * * * * * * * * * * * * *

13.  Nacrt prijedloga zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja (EU)

14.  Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (EU)

15.  Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (EU)

16.  Nacrt prijedloga zakona o turizmu 

17.  Nacrt prijedloga zakona o instrumentima politike boljih propisa 

18.  Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

19.  Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

20.  Prijedlog odluke o donošenju Dopune Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine

21.  Prijedlog odluke o donošenju Državnog plana djelovanja civilne zaštite

22.  Prijedlog zaključka u vezi s financiranjem uspostave privremenih skladišta na lokacijama Mala Gorica u Petrinji i Majski Trtnik u Glini na području Sisačko-moslavačke županije

23.  Prijedlog odluke o sklapanju dodatka br. 2 Ugovoru o prijenosu sredstava sklopljenom između Republike Hrvatske i Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. i dodatka br. 2 Ugovoru o prijenosu sredstava, s društvom Hrvatske autoceste d.o.o. 

24.
        a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje, radi refinanciranja nedospjelih glavnica po tri postojeća dugoročna klupska kredita (JUMBO 1, JUMBO 2 i JUMBO ARZ), refundacije sredstava utrošenih u 2023. godini za otplatu rata po navedenim kreditima te financiranje novih investicija u autoceste

         b)        Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi refinanciranja nedospjelih glavnica po tri postojeća dugoročna klupska kredita (JUMBO 1, JUMBO 2 i JUMBO ARZ), refundacije sredstava utrošenih u 2023. godini za otplatu rata po navedenim kreditima te financiranje novih investicija u autoceste 

25.   Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024., 2025. i 2026. godini, za sklapanje ugovora o gradnji stakloplastičnih brodica za lučke kapetanije

26.   Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Togoanske Republike

27.   Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o Srednjoeuropskom programu razmjene za sveučilišne i stručne studije („CEEPUS IV“) 

28.   Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora o očuvanju i održivom korištenju morske bioraznolikosti na područjima izvan nacionalne jurisdikcije

29.   Prijedlog uredbe o mehanizmima financiranja u okviru sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova (EU) 

30.   Izvješće o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za 2022. godinu

31.   Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 80. obljetnice donošenja Odluke o pripojenju Zadra matici zemlji Hrvatskoj  

32.   Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Ivane Posavec Krivec, u vezi s izgradnjom I. osnovne škole Petrinja
 
 

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 

1.    Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

        a)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 18. rujna 2023.

        b)         Vijeće za opće poslove (GAC), 19. rujna 2023.

2.   Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije:

       a)        broj 2023/0141, u vezi s objavljivanjem informacija o porezu na dobit

       b)        broj 2023/0142, u vezi s izuzećem za uporabu olova   

3.   Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje višenamjenskih autocisterni za vodu i brodica za spašavanje s autoprikolicom (vrlo tajno)

4.   Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

5.   Prijedlog za provođenje nadzora zbog nedonošenja propisa iz nadležnosti ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike vezano uz „izostanak propisanog postupka izmjene i dopune odredbe“ Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita („Narodne novine“, broj 142/21.)  - davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske

6.   Prijedlog za provođenje nadzora zbog nedonošenja propisa iz nadležnosti ministra zdravstva sukladno članku 103. stavku 5. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.) - davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske

7.   Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

8.
      a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

      b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

9.   Kadrovska pitanja

10. Informacije, pitanja i prijedlozi