258. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:


1.         Prijedlog uredbe o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva (EU)
 
2.         Prijedlog uredbe o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
 
3.         a)       Prijedlog odluke o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima
            b)       Prijedlog odluke o davanju prava priređivanja igara na sreću na automatima
            c)       Prijedlog odluke o davanju prava priređivanja igara klađenja
 
4.         Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju građevine javne namjene – Doma za starije i nemoćne osobe u Kostreni u k.o. Kostrena Lucija
                                                                                                                                           
5.         Prijedlog odluke o darovanju kontejnera iz strateških robnih zaliha općinama Sveti Đurđ, Nedelišće, Orehovica i Pribislavec i gradovima Slavonski Brod i Sisak za potrebe romske nacionalne manjine
 
6.         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prijenosu nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u svrhu izgradnje tehnološkog parka "Tehnopolis Osijek" 
 
7.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, za zaključenje ugovora o nenaplatnom prijenosu nekretnine s trgovačkih društava Poslovno-inovacijski centar Hrvatske - BICRO d.o.o. u likvidaciji i Hrvatski institut za tehnologiju - HIT d.o.o. u likvidaciji na Republiku Hrvatsku
 
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove ''Nacionalni park Sjeverni Velebit'' za sklapanje ugovora za izgradnju Centra za posjetitelje Krasno s izabranim ponuditeljem trgovačkim društvom AB gradnja d.o.o. iz Karlovca

9.         Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu
 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Lučke uprave Split

11.       Prijedlog uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima
 
12.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika
 
13.       a)       Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva za olakšice za 2014. godinu
            b)       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa za olakšice
                                                                                                                   
14.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacionalnog izvješća o stanju biološke raznolikosti za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za potrebe izrade Izvješća o stanju svjetske biološke raznolikosti za hranu i poljoprivredu
 
15.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, za kolovoz 2015. godine
 
16.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kali za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
                                                               
17.       a)       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Posebnog upravnog područja Hong Konga Narodne Republike Kine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu

            b)        Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o suradnji u području zaštite okoliša i prirode
 
18.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka
 
19.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Izvršnog programa suradnje u područjima kulture i obrazovanja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike za godine 2015. - 2019.
 
20.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Memoranduma o suglasnosti o očuvanju migratornih ptica grabljivica u Africi i Euroaziji
 
21.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga suradnje Republike Hrvatske s Međunarodnom organizacijom Frankofonije (MOF) u izobrazbi diplomata i državnih službenika u razdoblju 2015.-2018. i Memoranduma o partnerstvu vezanom uz Nacionalnu frankofonu inicijativu (2015.-2018.) u okviru programa „Francuski u međunarodnim odnosima“
 
22.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad manifestacijom obilježavanja stote godišnjice donošenja Odluke o ravnopravnosti islama s drugim religijama (Zagreb, 2016. godine)
     
23.       Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Jakše Baloevića, u vezi s naplatom troškova Hrvatske gorske službe spašavanja od stranih turista.

24.       Dopunska točka: Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo d.o.o. za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, radi refinanciranja postojećeg kreditnog zaduženja
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 


1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)        Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir – COMPET), 1. listopada 2015. godine                                              
            b)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i zaštitu potrošača (EPSCO), u formatu ministara nadležnih za zapošljavanje, socijalnu politiku i zdravstvo, 5. listopada 2015. godine                     
            c)          Vijeće za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN), 6. listopada 2015. godine

2.         Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje višenamjenskih autocisterni za vodu i brodica za spašavanje s autoprikolicom za transport iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno)                                                                                                                                                        
3.         Upravni spor, radi šutnje uprave – davanje odgovora Upravnom sudu u Zagrebu
                                                                                                                                      
4.         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.