26. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                           
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Nairobija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona  
 
3.         Prijedlog uredbe o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka (EU)                                                                                                                           
4.         Prijedlog odluke o prihvaćanju Poslovnog i financijskog restrukturiranja cestovnog sektora                                                                                                   
 
5.         Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom                                                                                                                                   
 
6.         Prijedlog odluke o imenovanju EU koordinatora i njihovih zamjenika                     
 
7.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnog studija „Vojno pomorstvo“                                                                                                         
 
8.         a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2017. godinu
            b)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2017. godinu  
 
9.         Prijedlog odluke o davanju odobrenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za novo zapošljavanje na određeno vrijeme                                                          
 
10.       Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja za prihvaćanje odluka na Glavnoj skupštini društva Đuro Đaković Grupa d.d.

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice

1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 21. ožujka 2017. godine                                                                                            
 
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 24. siječnja 2017. godine, broj:
 
            2.1.      2017/0101 i 2017/0108, u vezi sa sadnicama
            2.2.      2017/0102, u vezi s plastičnim vrećicama
            2.3.      2017/0103, u vezi s kvalitetom zraka
            2.4.      2017/0104, u vezi s državljanima trećih zemalja
            2.5.      2017/0105, u vezi s lučkim uređajima
            2.6.      2017/0106, u vezi s kaznenim postupkom
            2.7.      2017/0107, u vezi s alternativnim gorivima
            2.8.      2017/0109, u vezi s tržišnim natjecanjem                                                       
 
3.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske za davanje punomoći                                                                                  
 
4.         Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o dopunama Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 121/16) i članka 13. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, br. 144/12 i 121/16) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                                     
 
5.          Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti                                                                             
 
6.         Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete (usmeno izvješće)                                      
 
7.         Kadrovska pitanja
8.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dokumenti