260. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 


1.         a)      Prijedlog odluke o usvajanju Jamstvenog programa „Portfeljna jamstva“ Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
            b)      Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
            c)       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
 
2.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalne strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma
 
3.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti
 
4.         Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine, za prvu godinu provedbe
 
5.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije (EU)
 
6.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik                           
 
7.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o metodologijama vještačenja
                                                                                                                                            
8.         Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2014. godinu
 
9.         Prijedlog odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor
 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na ugovor o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split
 
11.       Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog savjeta za dentalnu medicinu
 
12.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju informacije o zahtjevu Srpskog privrednog društva Privrednik i dosadašnjem tijeku postupka prijenosa prava vlasništva nekretnina (bez naknade) Srpskom privrednom društvu Privrednik
 
13.       Prijedlog odluke o pružanju humanitarne pomoći Ukrajini na području psihološke i psihijatrijske zaštite
 
14.       Prijedlozi zaključaka u vezi sa:
 
            a)         Sporazumom između Republike Hrvatske i Ujedinjenih naroda koji se odnosi na Prvu preglednu konferenciju Konvencije o kazetnom streljivu
            b)         Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Glasgowu o uspostavi i financiranju elemenata Hrvatskih studija u okviru studija komparativne književnosti na Odjelu za suvremene jezike i kulture Sveučilišta u Glasgowu                                                                                                 
 
15.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva nad konferencijom „140 godina službene statistike“ (Zagreb, 19. listopada 2015. godine)
 
16.       Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje dr. sc. Mirele Holy, u vezi s eksploatacijom pijeska i šljunka na rijeci Kupi, na području između Donje Kupčine i Pisarovine.

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 

1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 8. i 9. listopada 2015. godine
b)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), u formatu ministara nadležnih za promet, 8. listopada 2015. godine
c)          Vijeće za vanjske poslove (FAC), 12. listopada 2015. godine
d)          Vijeće za opće poslove (GAC), 13. listopada 2015. godine
 
2.          a)         Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)
             b)         Prijedlog odluke o produženju provođenja mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)

3.         Izvješće o radu Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata za 2014. godinu (povjerljivo)
           
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti